KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna úředních hodin na územních pracovištích SRS

08/03/11

Státní rostlinolékařská správa v návaznosti na uskutečněnou interní restrukturalizaci vedoucí k vyšší úspornosti a efektivitě, upozorňuje veřejnost, že od 1. 4. 2011 dochází ke změně úředních hodin na jednotlivých územních pracovištích.

 

Oblastní odbory
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek  8:00 – 15:30 hod.

 

Pracoviště SRS podřízená oblastním odborům
Pondělí 8:00 – 17:00 hod.

Na jednotlivých pracovištích podřízených oblastním odborům zůstává nadále možnost sjednání termínu návštěvy pracoviště SRS i mimo úřední hodiny a to jak osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Na úředních deskách každého oblastního odboru bude uvedena adresa, telefon a kontakt na vrchní rostlinolékařské inspektory, na informačních tabulích každého pracoviště bude uvedena adresa, telefon a kontakt na všechny zaměstnance, kteří na daném pracovišti pracují.

Lokalizaci jednotlivých pracovišť SRS a územní působnost jednotlivých oblastních odborů SRS lze nalézt na následujícím webovém odkazu.

http://eagri.cz/public/web/file/105582/letak_SRS_upraveny.pdf

Ing. Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS