KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zisk českého zemědělství loni meziročně vzrostl na více než šest miliard korun

04/03/11

Zisk tuzemského zemědělství loni meziročně vzrostl o 3,6 miliardy na 6,2 miliardy korun. Rostla především rostlinná produkce, a to díky zvýšenému nárůstu cen obilí, živočišná produkce klesala. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Růst je výraznější, než předpokládaly předchozí odhady.

 

 

„Předběžná čísla Souhrnného zemědělského účtu za rok 2010 ukazují růst rostlinné výroby, hlavně díky zvýšení cen obilovin a řepky. Čísla ale vypovídají i o stabilizaci v sektoru mléka,“ shrnuje ministr Ivan Fuksa.  „Celkově je vidět mírné oživení po krizi v roce 2009.“
Rostlinná výroba činila přibližně 53,5 miliardy, živočišná 40,5 miliardy korun.  

  Nejvýznamněji, 40 procenty, se na rostlinné produkci podílely obiloviny. Nejdůležitějšími složkami živočišné výroby byla produkce mléka s více než 45procentním podílem. Ekonomická hodnota produkce zemědělského odvětví v běžných cenách přes poklesy v naturální produkci zůstala na přibližně stejné hodnotě, nebo dokonce mírně rostla. Jednalo se o důsledek zvyšujících se cen  zemědělských komodit, v první řadě pšenice a kukuřice a také řepky. Tento růst vyvážil pokles hodnoty produkce živočišné výroby. Propad v sektoru prasat nastal především koncem roku 2010 v souvislosti s drahým krmivem. Přesto se chov jatečných prasat podílí na celkové živočišné výrobě 22 procenty a v celoročním srovnání je jeho pokles jen o málo výraznější, než v sektoru skotu.

Dalším významným faktorem v zemědělské prvovýrobě byl pokles mezispotřeby, který souvisel s přechodným poklesem cen vstupů do zemědělské výroby. Ostatní dotace na výrobu klesly meziročně o cca 4 mld. Kč. K tomuto poklesu v roce 2010 došlo vzhledem k časově urychleným výplatám dotací v roce 2009 z důvodů krize, a také částečně k nižším výplatám doplatků k přímým platbám TOP UP. Ostatní dotace na výrobu jsou částí dotací, která není vázána na hodnotu produkce. Mimo ostatních dotací na výrobu zemědělské podniky dostávají také investiční dotace a dotace na produkty. Pokles dotací na produkty činil meziročně 1,3 mld. Kč, naopak došlo k výraznému zvýšení dotací na investice ve výši 3 mld. Kč.

Odhad meziročního vývoje podnikatelského důchodu ze zemědělské prvovýroby se meziročně zvýšil o více než 3,6 mld. Kč, ovšem tento výsledek z větší části tvoří vývoj cen pšenice a některých energetických plodin, případně přidružených služeb. Celkový nízký podíl zemědělství na HDP odpovídá podílu, jaký nacházíme u vyspělých zemí, jeho trvalý pokles proto sám o sobě není třeba vnímat negativně. Zároveň je však prvovýroba zásadní pro navazující zpracovatelský průmysl.

 

Příloha: meziroční srovnání běžných cen zemědělské produkce

 

2010

2009

index
2010/2009

rozdíl

OBILOVINY (včetně osiva)

21610,5

18777,2

1,15

2833,4

Pšenice a špalda

13316,1

10078,1

1,32

3237,9

Kukuřice na zrno

2557,3

2262,6

1,13

294,6

TECHNICKÉ PLODINY

13488,8

13508,1

1,00

-19,3

KRMNÉ PLODINY

8768,5

9020,1

0,97

-251,7

ZELENINA A ZAHRADNICKÉ VÝROBKY

4869,5

4846,1

1,00

23,5

BRAMBORY (včetně sadby)

2293,7

2490,1

0,92

-196,4

OVOCE

1040,2

1251,3

0,83

-211,1

ROSTLINNÁ PRODUKCE (01 AŽ 09)

53477,3

51050,5

1,05

2426,8

Skot

5913,6

7443,1

0,79

-1529,5

Prasata

8928,4

9889,5

0,90

-961,2

Drůbež

5038,4

6324,9

0,80

-1286,5

Mléko

18458,8

16134,3

1,14

2324,6

Vejce

1998,4

2284,3

0,87

-285,9

PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ (10+13+15+17)

98463,6

97682,7

1,01

780,9

MEZISPOTŘEBA CELKEM

75663,6

78778,8

0,96

-3115,2

HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (18-19)

22800,0

18904,0

1,21

3896,0

ČISTÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (20-21)

8050,8

4200,0

1,92

3850,8

NÁHRADY ZAMĚSTNANCŮM

23303,2

24635,9

0,95

-1332,7

PODNIKATELSKÝ DŮCHOD (27-28-29+30)

6239,7

2584,6

2,41

3655,0

Ostatní dotace na produkci

27171,3

28657,7

0,95

-1486,4

Investiční dotace

2323,0

1889,7

1,23

433,3

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, ČSÚ

Zařazeno v Aktuality