KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatř.I.1.3.2  

21/03/11

Schválené Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2.

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Státní zemědělský intervenční fond dne 14.3.2011 schválil 8 Žádostí o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2.

 

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství v celkové výši podpory 70.675.980,- Kč. Schváleny byly všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.

 

Více informací

Zdroj: www.SZIF.cz