KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška ochrání zemědělskou půdu

21/03/11

Ministerstvo životního prostředí se aktivně zasazuje o ochranu kvalitní půdy. Stanovilo proto pět tříd ochrany, v rámci kterých jsou podle kvality půdy odstupňovány platby za její vynětí ze zemědělského půdního fondu. Vyhláška vyšla v tomto týdnu ve sbírce zákonů.

 

 

Půdu můžeme považovat za jeden z neobnovitelných přírodních zdrojů. Její základní funkcí není jen substrát pro pěstování kulturních plodin a zajištění potravinové soběstačnosti pro obyvatele ČR. Půda má zásadní vliv na vodní režim v krajině, ale také na rostlinný kryt a místní klimatické podmínky. Její kvalita zase přímo souvisí s erozí a dalšími negativními vlivy.
Zábor orné půdy v ČR v současné době dosahuje 14 ha denně. Jednoznačně se ukázalo, že dosavadní legislativní a ekonomické nástroje ochrany půdy byly nedostatečné. Ministerstvo životního prostředí proto přistoupilo k úpravě stávajících a přípravě nových právních předpisů s hlavním cílem efektivně ochránit zejména nejkvalitnější a nejúrodnější typy půd. Tento krok má především omezit další zábory kvalitní zemědělské půdy kvůli investiční výstavbě a zároveň chce obrátit pozornost investorů k nevyužívaným průmyslovým areálům tzv. brownfields.
Vyhláška o stanovení tříd ochrany, která je prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, významným způsobem zvyšuje odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Stanovuje pět tříd ochrany, v rámci kterých jsou dle kvality půdy odstupňovány platby za její vynětí, např. zvýšení odvodů v třídě nejvyšší ochrany je čtrnáctinásobné.
Přípravou vyhlášky aktivity ministerstva v oblasti ochrany půdy nekončí, dalším krokem bude novelizace zákona o zemědělském půdním fondu. V dlouhodobém měřítku je cílem ministerstva připravit samostatný zákon na ochranu veškeré půdy, tedy bez ohledu na sektorové členění. Zákon bude vycházet z výsledků jednání o Rámcové směrnici k ochraně půdy EU.

Zdroj: Tisková zpráva MŽP ze dne 11.3.2011