KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Klučenicích na Příbramsku vyrostla další bioplynová stanice

23/03/11

Zdroj: MZe

 

Ve středočeských Klučenicích byl dnes spuštěn provoz nové bioplynové stanice. Jde již o čtvrtou stanici na Příbramsku. Zdejší zemědělci tak ekologickým způsobem zužitkují odpad ze svých provozů a bioplynové stanice navíc využívají k ekologické výrobě elektrické energie a tepla. Slavnostního otevření se dnes v Klučenicích zúčastnil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Bioplynová stanice v Klučenicích na Příbramsku, která patří místní akciové společnosti Zemědělská Klučenice, dnes přešla do plného provozu po osmi měsících budování a tříměsíční zkušební době. Nachází se v areálu živočišné výroby. Zařízení dokáže vyrobit 703 kW elektrické energie za hodinu. Získané teplo pak bude kromě zajištění provozu stanice využíváno také k vytápění areálu živočišné výroby. „O využití tepla jednáme také se zdejším obecním úřadem. V úvahu připadá například vytápění zdejší základní školy, mateřské školy a kulturního domu,“ uvedl Stanislav Žák předseda Zemědělská Klučenice a.s..

„Použitá technologie nám navíc umožňuje navýšení výkonu zhruba o 100kWh. Tuto možnost budeme řešit až po ročním vyhodnocení provozu. V dubnu chceme nainstalovat parní motor, který bude využívat odpadní teplo k výrobě další elektrické energie,“ upřesnil plány předseda Žák. Zdrojem klučenické stanice budou výhradně suroviny z produkce zdejší rostlinné a živočišné výroby. Denně půjde o 20 tun kukuřičné siláže, 13 tun travní senáže a zbytky od krmení hovězího skotu společně s cca 40 m3 hovězí kejdy.

Stavba klučenické bioplynové stanice stála 67 milionů korun. Více než 19,5 milionů korun je z dotace ministerstva zemědělství, které výstavbu bioplynových stanic podporuje. „Ministerstvo za posledních pět let dalo peníze na více než sto padesát bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. Průměrná výše dotace se pohybuje kolem sedmnácti milionů korun,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa a dodal: „Velkou výhodu stanic vidím především ve využití vlastních vstupních surovin a následného využití odpadního tepla v komunálním sektoru.“ Podle předpokladů by do roku 2020 mohlo v České republice stát přes 500 bioplynových stanic. Jejich provoz by pak vyprodukoval až 417 600 kWh elektřiny a tepla při využití produkce z cca 240 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz, 18. 3. 2011

Příloha

Představení Zemědělská Klučenice a.s.

Akciová společnost Zemědělská Klučenice vznikla 1. ledna 1998. Má však daleko starší historii skrze své předchůdce, kterými již v 60. letech minulého století byla zdejší jednotná zemědělská družstva. Společnost hospodaří na 1 510 ha zemědělské půdy. Ze 70% jde o ornou půdu, zbývající plochy jsou louky a pastviny. Podnik se specializuje na produkci mléka, odchov březích jalovic holštýnského plemene a chov krav bez tržní produkce mléka. V současné době chová více než 1 200 kusů skotu.

 

Z rostlinné výroby se pak zaměřuje na produkci řepky, krmných a potravinářských obilovin a objemných krmiv pro živočišnou výrobu. Zemědělská výroba je však v dané oblasti částečně limitována rozsáhlým rekreačním ruchem v okolí orlické přehrady.

 

Podpora výstavby bioplynových stanic ze strany Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství podporuje výstavbu bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. K dnešnímu dni ministerstvo zaregistrovalo již 171 žádostí o dotace, z toho šest na Příbramsku. Ve Středočeském kraji je v provozu okolo 9 bioplynových stanic.

Průměrná výše dotace ministerstva činí 17,8 milionu korun. Průměrný instalovaný elektrický výkon podpořených bioplynových stanic je 605kW.

V loňském roce na rozvoj bioplynek ministerstvo vyplatilo přibližně 630 milionů korun. Pro letošní rok se počítá s obdobnou částkou, která však závisí na termínu dokončení projektů. Příjem žádostí pro letošní rok bude probíhat pro větší podniky od 7. do 20. června 2011, pro malé podniky pak od 18. do 31. října 2011.

Zařazeno v Obnovitelné zdroje