KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Statistická ročenka České republiky 2010 – ZEMĚDĚLSTVÍ

16/03/11

Zdroj: AK ČR

 

13. ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Metodika
13-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny)
13-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny)
13-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny)
13-4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny)
13-5. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.)
13-6. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin
13-7. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2009
13-8. Sklizeň zemědělských plodin
13-9. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2009
13-10. Plochy vinic a sklizeň hroznů
13-11. Plochy chmelnic a sklizeň chmele
13-12. Sklizeň zeleniny
13-13. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce
13-14. Úroveň zemědělské výroby
13-15. Produkce vybraných výrobků v domácnostech obyvatelstva
13-16. Hospodářská zvířata
13-17. Hospodářská zvířata podle věkových skupin
13-18. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2010
13-19. Intenzita chovu hospodářských zvířat a strukutra jeho stavů v dobytčích jednotkách
13-20. Intenzita chovu hospodářských zvířat
13-21. Živočišná výroba
13-22. Užitkovost hospodářských zvířat
13-23. Výroba masa v jatečné hmotnosti
13-24. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat
13-25. Včelařství
13-26. Celkový prodej hlavních živočišných výrobků
13-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách
13-28. Spotřeba vybraných druhů potravin na 1 obyvatele
13-29. Spotřeba minerálních hnojiv
13-30. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2008/2009

Grafy

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 1. 3. 2011

 

Ročenka pro další odvětví zde