KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soutěž „Vesnice roku“ má nový kabát. Letos bude nejlepší obec vybírat porota už posedmnácté

03/03/11

Zdroj: MZe

Již 17. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova   vyhlásili v rámci 35. setkání starostů na Dni malých obcí. Letos budou obce soutěžit podle upravených podmínek, na kterých se shodli zástupci všech vyhlašovatelů, tedy Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.

 

Ministerstvo zemědělství tradičně už od roku 2007 na soutěži spolupracuje, má na starosti ocenění Oranžová stuha, které v rámci soutěže udílí za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Podle aktualizovaných podmínek soutěže Vesníce roku 2011, upravili zástupci ministerstva také pravidla Oranžové stuhy. Změna se  mimo jiné týká slavnostního předávání ocenění celostátního kola ve vítězné obci Vesnice roku 2011, kde nově  dostanou ceny i vítězové souvisejících soutěží. Jedná se zejména o soutěže: Oranžová stuha České republiky roku 2011, Putovní pohár Folklórního sdružení ČR a Cena naděje pro živý venkov roku 2011.

 

Podmínky soutěže stvrdili předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák a ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

35. setkání starostů na Dni malých obcí se za Svaz měst a obcí ČR účastní předseda Oldřich Vlasák a předseda Komory malých obcí SMO ČR Josef Bezdíček. Setkání probíhá 1. 3. 2011 v Praze v Národním domě na Smíchově a 3. 3. 2011 ve Vyškově v Posádkovém domě Armády. Pravidelných setkání starostů venkovských obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy se zúčastňuje asi 800 starostů a starostek venkovských obcí. Dny malých obcí pořádá a organizuje časopis Obec a finance ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, společností Triada, sdružením Český zavináč a společností Ponca. 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 1. 3. 2011

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova