KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Slovinsko i Česko prosazují jednodušší a méně byrokratická pravidla budoucí Společné zemědělské politiky  

25/03/11

Ministr zemědělství, lesnictví a potravinářství Slovinské republiky Dejan Židan jednal v Praze se svým  českým protějškem Ivanem Fuksou o stanoviscích obou zemí k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a také o zkušenostech se zákonem o významné tržní síle. Dohodli se i na spolupráci v sektoru živočišné výroby.

 

Slovinsko i Česko shodně považují za svou prioritu zjednodušení pravidel příští Společné zemědělské politiky, aby pro zemědělce neznamenala zvýšení byrokratické zátěže, a tím i vyšší náklady. Pro Českou republiku je klíčové odmítnutí zastropování plateb podle velikosti zemědělských podniků. Ministr  Židan vzhledem k odlišné struktuře slovinského zemědělství, kdy průměrná farma dosahuje výměry 6,3 ha, nevidí v zastropování zásadní problém, chápe ale důvody a razantní postoj Česka.

 

Ministři diskutovali také obtížnou situaci v sektoru prasat a postoj  k obnovitelným zdrojům energie. V obou těchto oblastech se domluvili na úzké spolupráci a výměně zkušeností.

 

Slovinská delegace měla velký zájem o naše zkušenosti s fungováním zákona o významné tržní síle, který u nás platí už více než rok, ale který má také řadu kritiků. „Slovinský ministr chtěl hlavně vědět, jak se užitečnost normy prokázala v praxi, jak změnila vztahy mezi dodavateli a odběrateli v maloobchodě,“ řekl po jednání Ivan Fuksa. Všechna prokázaná pozitiva zákona o významné tržní síle by chtěl ministr včlenit do dalších existujících zákonů, například do zákona o cenách a do obchodního zákoníku, tak aby byly ještě účinnější.

 

Agrární obchod České republiky se Slovinskem v posledních letech stoupá a je charakteristický velkou převahou vývozu českých agrárních produktů. Mezi hlavní exportní položky patřil v posledních letech hovězí dobytek, slad, jogurt v prášku a řepkový olej.  Mezi nejdůležitější dovozní položky patří dlouhodobě voda a minerální voda, víno, ovocné a zeleninové šťávy, potravinové přípravky a také čokoláda.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality