KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 8. kola OP Rybářství

08/03/11

Zdroj: MZe

 

Seznam 8. kola OP Rybářství 2007-2013 ke stažení

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v MZe ČR, SZIF