KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sdělení k údajům o rezistenci v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin  

25/03/11

S ohledem na časté dotazy ze strany zemědělské praxe vydává náš úřad vysvětlující sdělení k opatřením pro prevenci vzniku rezistence, která jsou uváděna na etiketách přípravků na ochranu rostlin.

 

Součástí povolovacího řízení u přípravků na ochranu rostlin je posouzení rizika vzniku rezistence škodlivého organismu vůči účinné látce přípravku. Opatření, která mají zabránit vzniku rezistence a tím i ztrátě účinku přípravku, jsou na jeho etiketě obvykle vyjádřena standardizovanou větou SPa1, podle Přílohy V ke Směrnici Rady 91/414/EHS, která byla převzata Přílohou č. 6 k vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění:

„K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje (uvedená účinná látka nebo skupina účinných látek) vícekrát než (uvedená četnost).“

Vzhledem k tomu, že právní předpisy v současné době nestanovují pěstitelům povinnost činit dostupné kroky k zabránění vzniku rezistence, je třeba větu SPa1 na etiketě přípravku považovat za doporučující opatření a není ji ani možné považovat za vyčerpávající vyjádření antirezistentních postupů. „Nerespektování antirezistentních opatření není předmětem sankčních kroků ze strany SRS, avšak dříve či později může vést ke ztrátě účinku používaného přípravku i přípravků obsahujících příbuzné účinné látky“ varuje ředitel SRS Richard Ščerba před negativními dopady vzniku rezistence, které mohou být vyústěním porušování zásad správné agrotechnické praxe a správné praxe v ochraně rostlin. Pro předcházení vzniku rezistence je také vhodné řídit se aktualizovanými doporučeními výrobce přípravku.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Zařazeno v Aktuality