KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u ekologicky a konvenčně pěstované pšenice

16/03/11

Při ekologickém pěstování se jen obtížně vyprodukuje pšenice pekařské jakosti, ale vzhledem k vyššímu obsahu zbytkových albuminů a globulinů může být v některých produktech využita vyšší nutriční hodnota.

 

Výzkumníci z VŠCHT a ČZU, Praha, hodnotili (v rámci projektu podporovaného MSM 604 613 7305) ve dvouletém pokusu složení bílkovin a pekařskou jakost u souboru odrůd ozimé pšenice (z různých skupin jakosti) vypěstované ekologickým nebo konvenčním způsobem. Pšenice z konvenčního pěstování se vyznačovaly proti ekologickým až dvojnásobným zastoupením vysokomolekulárních gluteninů. Naopak u pšenic z ekologického pěstování je až dvojnásobné zastoupení zbytkových albuminů a globulinů.

Nejvyšší zastoupení vysokomolekulárních gluteninů bylo v případě obou variant pěstování u odrůd z jakostní skupiny E – elitní a A- kvalitní, nejnižší u opdrůd jakostní skupiny C-ostatní, nevhodné pro pekárenské zpracování. V jakostní skupině C bylo nejvyšší zastoupení zbytkových albuminů a globulinů.

Výsledky potvrdily, že u ekologicky vypěstované pšenice lze jen obtížně dosáhnout pekařské jakosti. Ekologicky pěstovaná pšenice má však díky vyššímu obsahu albuminů a globulinů vyšší výživovou hodnotu, a je tedy vhodnější pro krmení zvířat a pro výrobu speciálních produktů pro lidskou výživu, např. müsli.

Obilnářské listy, 18, 2010, č. 2, s. 35-39

Zdroj: www.agronavigator.cz