KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pro české zemědělce se rýsují nové možnosti spolupráce s Ukrajinou

30/03/11

Českým zemědělcům se otevírá nová možnost spolupráce s Ukrajinou, zejména v oblasti lesního hospodářství a alternativních zdrojů energie na bázi zemědělských surovin, dále pak v oblasti investic do zpracování mléka a masa a pěstování zeleniny ve sklenících.

 

 

Ukrajinci mají také zájem o spolupráci na poli vědy, techniky a výzkumu, včetně vzdělávání a výměny zkušeností v oblasti zemědělské legislativy.

 

Březnová návštěva náměstka ministra zemědělství Juraje Chmiela na Ukrajině měla za cíl zmapovat možnosti spolupráce v zemědělském a potravinářském sektoru a připravit cestu pro podzimní podnikatelskou misi vedenou ministrem zemědělství.

 

„Četná jednání během pracovní návštěvy nám napomohla k vyjasnění vzájemných pozic a umožnila nám seznámit se s potenciálem a možnostmi dalšího rozvoje bilaterálních vztahů v rámci rezortu zemědělství. Nabízíme ukrajinské straně  konkrétní spolupráci, například zprostředkování našich zkušeností z procesu harmonizace legislativy s EU “, uvedl náměstek Juraj Chmiel.

 

Jako velmi nadějná se jeví spolupráce v oblasti tzv. alternativních zdrojů energie na bázi zemědělských surovin, jako jsou biomasa, biopaliva, bioplyn a zpracování nevyužitých odpadů. V sektoru vodního a lesního hospodářství by ukrajinská strana uvítala spolupráci při realizaci zavlažovacích a protipovodňových systémů, při zabezpečení pitné vody, inventarizaci a ochraně lesních zdrojů apod.

 

Ukrajina je velmi perspektivní trh. Existují zde mnohé obchodní příležitosti, úspěšně zde již podnikají zahraniční investoři a některé české firmy, například zde vyrábějí betonové rošty pod prasata apod.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 29.3.2011

Zařazeno v Aktuality