KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přijímací řízení na ČZU v Praze, fakulta životního prostředí

16/03/11

Zdroj: KIS Středočeský

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČZU v Praze, fakulta životního prostředí

Pro akademický rok 2011/2012 FŽP otevírá:

Bakalářské obory:

 • Aplikovaná ekologie (P,K)
 • Krajinářství
 • Územní technická správní služba
 • Vodní hospodářství
 • Územní plánování

P – prezenční forma studia

K – kombinovaná forma studia v Praze, Litvínově, Karlových Varech, Březnici

 

Navazující magisterské obory:

 • Aplikovaná ekologie (P)
 • Ochrana přírody (P)
 • Krajinné inženýrství (P)
 • Krajinné a pozemkové úpravy (P)
 • Regionální environmentální správa (P,K)
 • Environmentální modelování (P)
 • Voda v krajině

P – prezenční forma studia

K – kombinovaná forma studia v Praze, Litvínově, Karlových Varech

 

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky