KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010  

21/03/11

Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 na lesním majetku.

 

Zásady, kterými se stanovují  podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 na lesním majetku, č.j. 35281/2010-16200, byly dne 4.3.2011 podepsány ministrem a nabyly tak účinnosti.

 

Vzhledem k malému počtu subjektů, které škody uplatnily, a celkovému objemu finančních prostředků budou dotace poskytnuty v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením  Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“. Ve smyslu schválených zásad běží pro přijímání žádostí lhůta 20 dní od nabytí jejich účinnosti. Žadatelé, kteří disponují řádnými protokoly o zjištěných povodňových škodách, mohou tedy uplatnit své žádosti o kompenzaci škod podle těchto zásad do 24. března 2011 na příslušných AZV.

 

Více informací

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz