KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nově vytvořený e-mail pro dotazy týkající se odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

07/03/11

Zdroj: SRS ČR

Státní rostlinolékařská správa jako úřad odpovědný za přezkušování povinných osob z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, reflektuje požadavky odborné veřejnosti a zřizuje e-mailovou adresu, na kterou lze směřovat dotazy vztahující se k problematice odborné způsobilosti.

E-mailová adresa pro Vaše dotazy je: oz@srs.cz

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláška č. 333/2004 Sb.

 

Ing. Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS