KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na prevenci před povodněmi do roku 2013 půjde pět a půl miliardy korun

23/03/11

Protipovodňové ochraně jako vládní prioritě věnuje ministerstvo zemědělství dlouhodobě velkou pozornost. Ministr Fuksa na dnešních oslavách Světového dne vody oznámil, že pro tuto důležitou oblast jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 5,5 miliardy korun do roku 2013.

 

 

 

Ani tato vysoká částka však nepokryje úplně všechny plánované projekty. V následujících letech by tak podle koncepce, již v listopadu schválila vláda, mělo jít na ochranu před povodněmi přes 4 miliardy ročně.

 
„Program protipovodňové prevence zdárně pokračuje, v letech 2007 až 2010 šlo na podpůrná opatření ochrany před povodněmi asi 5,5 miliardy korun, na celé období 2007-2013 je připraveno 11 miliard korun,“ řekl dnes ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Už dnes víme, že na pokrytí všech protipovodňových opatření, která mají nespornou efektivitu, bychom potřebovali víc než určených 11 miliard,“ dodal ministr Fuksa.

 

V rámci programu Podpora prevence před povodněmi II se v posledních čtyřech letech zahájilo více než 80 protipovodňových staveb na velkých řekách a více než 100 na drobných vodních tocích, 150 dalších je v různé fázi příprav.  „Po bleskových povodních v roce 2010 začal fungovat také další ochranný podprogram, který můžou využít převážně obce při výstavbě a obnově poldrů na menších vodních tocích,“ zdůraznil ministr zemědělství.

 

Po roce 2013 bude výstavba protipovodňové ochrany pokračovat podle vládou schválené koncepce, ročně ji pokryje 4,2 miliardy korun. Polovina prostředků půjde na přírodě blízká, polovina na technická opatření, to je výsledkem intenzivní spolupráce s Ministerstvem životního prostředí.

 

Od loňského podzimu běží program na odstranění následků bleskových povodní v roce 2010. Ze státního rozpočtu na ně šlo více než 180 milionů korun. Ministerstvo zemědělství stále přijímá žádosti o podporu, zatím přesahují 600 milionů korun.

 

Ministerstvo zemědělství také podpořilo 23 projektů v rámci programu odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací, které byly poničeny při povodních v letech 2009 a 2010. V roce 2010 financovalo Ministerstvo zemědělství 316 projektů výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací. Investovalo do nich více než 2 miliardy korun.

 

„Česká republika patří k evropské špičce v kvalitě pitné vody ve veřejných vodovodech. Máme velmi dobře zajištěný systém kontroly. Za posledních dvacet let se nám také podařilo významně rozšířit délku vodovodní a kanalizační sítě. Na vodovod je připojeno téměř 93% obyvatel, na kanalizaci 81% a tím patříme k nejvyspělejším státům Evropské unie,“ řekl Ivan Fuksa.

 

Podle aktuálních údajů vede Českou republikou asi 70 tisíc kilometrů vodovodních sítí a 40 tisíc kilometrů sítí kanalizačních. V zemi funguje více než 2100 čistíren odpadních vod.

 

„Nesmíme ale zapomínat na starou infrastrukturu, která už slouží i víc než 70 let a potřebuje obnovu. Chci, aby obce, tedy majitelé, vypracovaly reálné finanční plány obnovy sítí na dobu 10 let,“ dodal Ivan Fuksa.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz