KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Můj názor na úroveň VDJ

18/03/11

Počátkem tohoto měsíce, přesně 3. března se konal v Olomouci XIX. sněm Agrární komory ČR. Byl to sněm volební a proběhl ve velmi dobré atmosféře. To, co se neodehrálo na sněmu se bohužel začíná odehrávat po něm – bouřlivá diskuse o zatížení VDJ u programů osy II. Programu rozvoje venkova.

 

 

Sněm totiž přijal usnesení, které má úroveň doporučení pro ministra zemědělství, o navýšení ze současných 0,20 VDJ/ha TTP na 0,35 VDJ/ha TTP od roku 2011 a od roku 2012 na 0,5 VDJ/ha TTP. Výpočet zatížení VDJ provádět v rámci rozhodného období od 1.1. do 31.10. kalendářního roku.
V souvislosti s uvedeným usnesením probíhá kampaň proti Agrární komoře, odstartoval ji PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Udělal to tak, jak je v pokleslé politické kultuře ČR, která se přenáší i mimo politiku zvykem – prohlášením v tisku, nikoliv přímým jednáním, které by bylo určitě přínosnější. Ponechávám stranou, že ekologických režimů chovu masného dobytka se tato záležitost vůbec netýká. Vedle toho jsem dostal telefonáty funkcionářů komory z oblastí LFA, které mohou být tímto usnesením dotčeny, A aby to bylo ještě složitější, dostal jsem před olomouckým sněmem také usnesení jedné, početně z největších OAK z podhorské oblasti, které vyzývá k zvýšení úrovně VDJ. Přesně takové, jakou schválil sněm.
K tomu všemu je třeba vzít v potaz politiku některých lobbystických skupin, které věru svou politikou vůči produkčním oblastem neprokázaly svým zájmům dobrou službu. Mnozí si jistě vzpomenou, když bylo s mlékem nejhůř, když většina zemí EU přistoupila k podporám dojených krav, co se tady také psalo a co se tady za ministra Gandaloviče událo. Totiž to, že se dojeným kravám ubralo podpor v rámci TOP UP. Mimochodem – dojených krav je skoro už jenom třetina stavu z doby transformace. A konečně  je třeba vzít v potaz statisíce hektarů TTP, které nemají užití.
Tolik objektivní nástin faktů panoptika současné hry kolem úrovně VDJ a nyní moje poznámky, jak situaci vidím, jak se k ní postavit a jak ji řešit:
• O dané problematice je třeba diskutovat na odborné, nikoliv mediální bázi a je třeba se bavit především s těmi, koho se týká
• S požadavkem 0,35 VDJ a s výpočtem rozhodného období od ledna do října souhlasím a jsem přesvědčen, že s nimi souhlasí všichni rozumní chovatelé
• Je třeba zpracovat analýzu zatížení VDJ podle jednotlivých regionů, dopady dalšího navýšení, varianty řešení a poté pokračovat v diskusi
• Je třeba doplnit systém o pozitivní hmotné motivace pro ty, kteří budou stavy dobytka zvyšovat
• Pro chovatele specializované na chov ovcí a koz a pro farmáře v ekologickém režimu chovu je třeba nastavit nižší úroveň VDJ
Závěrem chci sdělit, že připravuji cesty po dotčených oblastech, že jsem připraven s chovateli na místě diskutovat a výsledky této diskuse přenést do míst, kde se bude rozhodovat. Tudy vede cesta, nikoliv v silných prohlášeních v médiích.

Jan Veleba
Prezident AK ČR