KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metody ochrany půdy proti erozi vycházejí i z návrhů zemědělců

16/03/11

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Ministr Ivan Fuksa jednal na Vysočině se zemědělci o protierozních opatřeních nejen při pěstování brambor. Podle ministra je potřeba navrhnout takové postupy, které mají prokazatelný vliv na ochranu půdy a nebudou zemědělce příliš ekonomicky ani byrokraticky zatěžovat. Zemědělci dále diskutovali například o bioplynových stanicích nebo o podpoře regionálních potravin.

Pěstování brambor patří neodmyslitelně k Vysočině, má zde více než stoletou historii. Přestože české bramborářství prochází obdobím, kdy se snižují pěstební plochy a klesá průměrná spotřeba brambor, daří se mu udržet si dobré pozice na trhu Evropské unie.

Z rostlinných komodit patří pěstování brambor k nejnákladnějším. Aktuálním problémem bramborářství na Vysočině jsou nově zaváděná protierozní opatření (GAEC2), která by ještě více mohla zvýšit náklady při jejich pěstování.

„Ustanovili jsme pracovní skupinu, která má za úkol navrhnout metody, které mají prokazatelný půdoochranný efekt a zároveň nebudou zemědělce neúnosně ekonomicky ani byrokraticky zatěžovat. Do tohoto výčtu budou podmínečně zařazeny i některé metody, jejichž efekt sice není přímo vědecky potvrzen, ale které vycházejí z návrhů zemědělců a jsou tak použitelné se stávající technikou“, uvedl ministr Ivan Fuksa. Jedná se například o takzvané odkameňování, kdy zemědělec uspořádá kamení sesbírané na bramborovém poli do řad, které zpevní půdní profil a mohou působit jako drenáž. Voda by pak odtékala mezi kamením a neodplavovala by půdu z pole.

„Základním principem by měl být zdravý selský rozum,“ shrnul ministr Fuksa. K tomu, aby byl model nedirektivní a přitom dostatečně účinný, aby chránil zemědělskou půdu před znehodnocováním a celou Českou republiku od možných sankcí EU, je ovšem podle ministra zapotřebí, aby byl systém založen na převzetí většího dílu odpovědnosti samotnými zemědělci.

V roce 2012 skončí v rámci Společné zemědělské politiky systém kvót pro výrobu bramborového škrobu, Ministerstvo v současné době jedná o způsobech podpory pěstování brambor k výrobě škrobu po tomto roce.

V odpoledních hodinách ministr Fuksa navštívil Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, kde se zástupci Ústředního bramborářského svazu ČR jednal o spotřebě a kvalitě brambor, o zásadách správné zemědělské praxe a o Projektu čistá Želivka.

Na cestě po Vysočině ministra Fuksu doprovázel senátor pan Miloš Vystrčil a poslankyně Parlamentu ČR paní Jana Fischerová.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe