KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 pro rok 2011  

31/03/11

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,
 

ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb. a nařízení vlády č. 372/2010 Sb. – platná pro rok 2011.

 

Rok vydání: 2011
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978-80-7084-954-5

 

Přílohy


Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb. pro rok 2011  (PDF, 225 KB)

Související legislativa


Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz