KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. pro rok 2011  

31/03/11

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. – platná pro rok 2011

.

 

Rok vydání: 2011
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7084–956-9

Přílohy
Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. pro rok 2011  (PDF, 312 KB)

Související legislativa

 

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb.
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz