KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. pro rok 2011

31/03/11

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. – platná pro rok 2011.

 

 

Rok vydání: 2011
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7084–957-6

 

Přílohy
Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. pro rok 2011  (PDF, 261 KB)

Související legislativa

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz