KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrolovat zásobení řepky a obilovin sírou

09/03/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

Letos na jaře je potřeba obzvláště dbát na zásobení rostlin sírou. Na většině stanovišť se objevuje podobný jev: na základě teplotních a srážkových poměrů v minulých týdnech je síra uložena v hlubších vrstvách půdy. Půdy jsou zcela nasyceny vodou, takže je potřeba v příštích dnech počítat s dalším ukládáním. Navíc především porosty řepky a obilovin od výsevu na podzim vytvořily jen malý objem kořenů. V důsledku toho bude příjem živin v prvních jarních týdnech probíhat pouze v omezené míře.

Na základě tohoto vývoje odborníci doporučují při hnojení na začátku vegetace dbát na dostatečné zásobení sírou. Vzhledem k doplňujícímu se účinku síry a dusíku je vhodná společná aplikace. Za aktuálních podmínek lze použít dusíkatá a sirnatá hnojiva jako např. ledek amonný se síranem vápenatým nebo také Nitrophoska se sírou.
Již s první dávkou dusíku by se mělo aplikovat dostatečné a potřebě rostlin uzpůsobené množství síry. Na podzim aplikovaná síra bude rostlinám k dispozici jen částečně. To se týká také elementární síry, která se přes zimu přeměnila na sulfáty a tak rovněž podlehla ukládání. Hnojení sírou by mělo být provedeno včas, protože při zřetelném deficitu síry již nelze vzniklé škody aplikací dalších dávek odstranit.

Zařazeno v Rostlinná výroba