KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011  

31/03/11

Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.
 

Od 1. 1. 2011 dochází v systému kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) k rozšíření povinných požadavků na hospodaření (SMR) v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin.

 

V uváděných článcích naleznete stručné informace o nově zaváděných požadavcích, způsobu jejich kontroly a v neposlední řadě i informace o novém způsobu vyhodnocování kontrol zavedeném od letošního roku.

 

Informace ke stažení obsahuje tyto přílohy:


Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny od 1.1.2011

SMR 9 – uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; nový systém vyhodnocování 

SMR 10 – zákaz používání některých látek v chovech, SMR 12 – TSE 

SMR 11 – zásady a požadavky potravinového práva 

SMR 13, 14, 15; informace k novému systému vyhodnocování 

 

Informace ke stažení

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz