KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k možnosti získání odborné způsobilosti zemědělců k nakládání s přípravky na ochranu rostlin absolvováním jednodenního kurzu

10/03/11

Zdroj: MZe – tisková zpráva

Tisková zpráva – O nově zavedené možnosti získání odborné způsobilosti zemědělců k nakládání s přípravky na ochranu rostlin také absolvováním jednodenního kurzu.

V roce 2011 končí některým osobám, které při podnikatelské činnosti v zemědělství používají přípravky na ochranu rostlin, osvědčení odborné způsobilosti k nakládání s nimi podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění.  

Tyto osoby mohou získat prodloužení osvědčení odborné způsobilosti složením zkoušky (podle úrovně a odbornosti vzdělání buď vykonáním pouze zkoušky, nebo absolvováním kurzu zakončeným zkouškou). Takto získané osvědčení odborné způsobilosti bude platné dalších 5 let od data absolvování zkoušky, například pro letošní absolventy bude osvědčení platné až do roku 2016. 

Případné dotazy k problematice odborné způsobilosti lze směřovat na Státní rostlinolékařskou správu, která k tomuto účelu zavedla  e-mail adresu oz@srs.cz .

Podle nového právního předpisu Evropské unie o udržitelném používání pesticidů, který musí Česká republika transponovat do právního řádu, bude nutné vytvořit nový systém odborné přípravy pro nakládání s pesticidy. V rámci tohoto systému s účinností od listopadu 2013 každá osoba nakládající s pesticidy získá osvědčení o odborné způsobilosti pouze na základě absolvování odborného kurzu nebo zkoušky.

V přechodném období do roku 2013 a data nabytí účinnosti nových právních předpisů rozhodlo Ministerstvo zemědělství po dohodě se Státní rostlinolékařskou správou a Ministerstvem zdravotnictví o nové možnosti získat odbornou způsobilost absolvováním jednodenního kurzu zakončeného osvědčením o jeho absolvování.

Jednodenní odborné kurzy budou zajišťovat školící zařízení pověřená Ministerstvem zemědělství k provádění školení odborné způsobilosti. Zájemci o absolvování těchto kurzů se mohou obracet přímo na tato školící zařízení, jejichž seznam lze nalézt na webu eAGRI, v rámci subportálu Poradenství a výzkum.

Zahájení kurzů se připravuje ve druhé polovině března.  Zájemce o kurz zaplatí poplatek za školení a osvědčení o jeho absolvování přímo vybranému školícímu zařízení.

Pro osoby, které si v přechodném období obnoví odbornou způsobilost na základě složené zkoušky, bude osvědčení platit vždy maximálně dalších 5 let. Osoby, které získají odbornou způsobilost pouze absolvováním kurzu bez zkoušky, bude tato platit do roku 2013, to je pouze do doby zahájení platnosti nového systému odborné přípravy pro nakládání s pesticidy.

Noví uchazeči o získání osvědčení odborné způsobilosti musí vždy absolvovat zkoušku nebo kurz ukončený zkouškou.