KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační výzva – 9. kolo příjmu žádostí o dotaci z OP Rybářství  

03/03/11

2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí, záměr a)Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 28.3.2011 do 8.4.2011 do 13 hodin.

Zahájení příjmu žádostí: 28.3.2011
Poslední možnost podání žádosti: 8.4.2011  13:00
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz

Tato výzva se týká následujícího opatření a záměru OP Rybářství:

2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí, záměr a)
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 28.3.2011 do 8.4.2011 do 13 hodin.

Nezbytným krokem před podáním Žádosti o dotaci je zakreslení vodní plochy rybníků do Evidence půdy v LPIS jako kulturu „rybník“, které prování územně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov.

 

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE na podatelnách příslušných regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu podle místa realizace projektu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž nastránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

 

Přílohy


Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.2. OP Rybářství  (PDF, 436 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz