KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doporučení ŘO OP Rybářství č. 1 k Pravidlům – stanovují podmínky pro dotace na projekty opatření 2.2

22/03/11

Doporučení ŘO OP Rybářství č. 1 k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 platných pro 9. kolo přijmu Žádostí o dotaci

 

 

ŘO OP Rybářství doporučuje žadatelům o vyrovnávací platbu z opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí OP Rybářství předkládat jednu Žádost o dotaci na jeden rybník.
Zdůvodnění: Účel projektu je závazný dle §§ 14 a 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a je třeba ho řádně a včas splnit. Účel dotace pro opatření 2.2. je definován v kapitole 1. Základní pojmy a zkratky písm. aa) Pravidel. Součástí definice účelu dotace je umístění projektu. Žádost o dotaci předložená na více rybníků je vystavena riziku nevyplacení dotace, resp. vrácení dotace za všechny rybníky v žádosti uvedené v případě, že při kontrole na místě na jednom rybníce bude zjištěno nesplnění některé ze zásad hospodaření nebo další závazné podmínky.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz