KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dobroty z regionů na selských dvorech

02/03/11

Je již všeobecně známou skutečností, že Agrární komora ČR má velmi dobrou spolupráci nejen se Spolkem pro obnovu venkova, ale i s jednotlivými místními akčními skupinami. Od nich také přicházejí do sídla komory v Praze zajímavé informace a články.
 

 

S jedním z článků, který přišel z MAS Pošumaví a jehož autorem je Ivo Šašek, se nyní podělíme.

Pojednává o stále víc populárních soutěžích o nejlepší regionální potraviny a o prodeji těchto produktů i přímo ze dvora. „V rámci svých projektových aktivit připravila Úhlava, o. p. s., dvě zajímavé pomůcky pro výrobce těchto potravin i pro spotřebitele.

První z nich je vydání publikace Jak na faremní prodej ze dvora. V knížce jsou shrnuty základní právní a technické předpoklady pro přímý prodej živočišných výrobků.

Druhá pomůcka, která je určena především spotřebitelům, je elektronická databáze přímých prodejců zemědělských komodit a potravin v okresech Klatovy a Cham. Tato databáze vznikla iniciativou Úřadu pro zemědělství, potraviny a lesnictví v Chamu ve spolupráci se zmiňovanou Úhlavou, o. p. s. S elektronickou verzí publikace i databází se můžete seznámit na internetových stránkách MAS Pošumaví,“ uvedl ve své zprávě adresované agrární komoře Ivo Šašek. Popsal i zajímavosti, které podporují místní cestovní ruch. Jsou to mimo jiné i lidové památky.

Plzeňský kraj vydal brožurku s přehledem všech dotačních titulů, které mohou pomoci financovat regionální rozvoj ve všech směrech. Její elektronickou podobu naleznete na internetových stránkách MAS Pošumaví,“ upozorňuje Ivo Šašek ve svém příspěvku.