KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Déváté kolo příjmu Žádostí o dotaci z Operačního progamu Rybářství odstartuje na přelomu března a dubna

01/03/11

Tisková zpráva – Od 28. března do 8. dubna budou mít žadatelé o dotace z Operačního programu rybářství možnost předkládat projekty Opatření na ochranu vodního prostředí.

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře – fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, dále pro univerzity, střední školy, pro školní podniky a výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství a pro rybářské svazy.

„Opatření, na které budou v rámci devátého kola přijímány Žádosti o dotace, je zaměřeno na ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti a na udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa, který 18. 1. 2011 schválil Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření.

Územně příslušné agentury pro zemědělství a venkov (AZV) zakreslují vodní plochy rybníků, které budou předmětem Žádosti o dotaci, do Evidence půdy v LPIS jako kulturu „rybník“. Toto zakreslení je nezbytným krokem před podáním Žádosti o dotaci. Žádosti o zakreslení vodní plochy rybníků lze na AZV již podávat.

Příjem žádostí pro toto opatření bude probíhat od 28. března 2011, a to v souladu s Pravidly  prostřednictvím Portálu farmáře.

Kontaktním místem pro žadatele pro předložení veškeré dokumentace k zaslané Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře je podatelna na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu podle místa realizace projektu.

Příjem žádostí končí 8. dubna 2011 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (odkaz Dotace, záložka Operační program Rybářství, Prioritní osa 2, Ochrana vodního prostředí (2.2)) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci OP Rybářství přes Portál farmáře SZIF bude možné od 15. 3. 2011.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe