KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chovatelé dojeného skotu v USA hledají spásu ve velikosti farem

07/03/11

Rychlost strukturálních změn v chovu dojnic v USA je srovnatelná s Německem, snižuje se především počet farem s méně než 500 kravami.

 

Také ve Spojených státech došlo k uplynulém roce k výrazným strukturálním změnám. Na jedné straně poklesl počet mléčných farem a na straně druhé vede narůstající konkurenční boj k vytváření stále větších výrobních jednotek. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) ke konci uplynulého roku vyčíslilo počet mléčných farem na 65 000. Oproti roku 2001 to znamená pokles o 32 500 neboli přibližně o jednu třetinu. Rychlost změn je srovnatelná s Německem, kde se počet chovatelů dojeného skotu ve stejném časovém období snížil o přibližně 37 % na 95 800.

 
Produkovat mléko ve Spojených státech přestali především farmy s méně než 500 dojnicemi. Jejich počet se ve sledovaném období snížil o přibližně 32 % na méně než 62 000. Naproti tomu existuje stále více zemědělských podniků s kapacitou převyšující 500 zvířat. Jejich současný počet – 3 350 – je o 20 % vyšší než tomu bylo před devíti lety. Zvlášť vysoký nárůst byl zaznamenán v kategorii podniků s více jak 2000 dojnicemi: tato skupina na začátku nového tisíciletí měla 325 členů, v roce 2009 už to bylo 740. Toto číslo se může zdát nízké, ale 1 % všech podniků drží 30 % všech krav a vytváří 31 produkce mléka.

 
Navzdory stále nižšímu celkovému počtu chovatelů dojeného skotu početní stavy krav zůstávají konstantní. Od roku 2001 se zvýšily pouze o 100 000 na celkových 9,2 mil. kusů. Produkce mléka kontinuálně stále stoupá. Od roku 2001 do roku 2009 vzrostla o 15 % na téměř 86 mil. kg mléka. Na celkové produkci mléka se podílejí 4 americké státy – Kalifornie, Wisconsin, New York a Idaho – přibližně 47 %. Průměrné množství vyprodukovaného mléka na krávu ve všech podnicích v přepočtu činil přibližně 9 300 kg mléka. Podniky s více než 500 dojnicemi dokonce překračují i hranici 10 000 l. Tento vývoj je především výsledkem pokroků ve šlechtění a ve výživě zvířat. V rámci v roce 2003 zavedeného porážkového programu dosud bylo na bázi dobrovolnosti vyřazeno z produkce okolo půl milionu krav.

 
US-Milchviehhalter suchen ihr Heil in der Größe DLG-Mitteilung, 2010, č. 12, s. 110

Zdroj: www.agronavigator.cz