KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česko i Německo chce zemědělské dotace jen pro aktivní zemědělce

16/03/11

Zdroj: KIS Středočeský

Tisková zpráva – Německá ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele Ilse Aignerová řešila v Praze se svým českým protějškem Ivanem Fuksou především systém přímých plateb v budoucí Společné zemědělské politice, od definice aktivního zemědělce, po odmítnutí diskriminace farem na základě jejich velikosti. Věnovali se také nutnému zjednodušení pravidel SZP, posílení konkurenceschopnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika a Německo se shodují v mnoha názorech na budoucí podobu Společné zemědělské politiky EU. Potvrdilo to jednání ministra Fuksy se spolkovou ministryní zemědělství Ilse Aignerovou. Ministr Fuksa ocenil německou podporu deklaraci odmítající zastropování plateb podle velikosti podniků. V pěti východních spolkových zemích Německa, obdobně jako v České republice, jsou kvůli historickému vývoji zemědělské podniky s větší rozlohou, než je to obvyklé v západní části Evropy. Oba šéfové resortu také shodně zdůraznili, že agrární dotace by do budoucna měli pobírat jen aktivní zemědělci. „Definice aktivního zemědělce není jednoduchá, nicméně shoda panuje v tom, že golfová hřiště ani letiště se nedají k zemědělským podnikům počítat,“ vysvětlil ministr Fuksa. Naproti tomu je možné uvažovat o tom, že by se přímé platby vztahovaly například na rekultivace bývalých dolů pro zemědělské nebo krajinotvorné účely. Případná podrobnější vymezení definice aktivního zemědělce by měla být v kompetenci jednotlivých členských států. Německo i Česko jsou dále jednotné například v prosazování jednodušších pravidel SZP a důrazu na konkurenceschopnost a inovace v evropském zemědělství. Ministři se shodli na úzké spolupráci při výměně zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů energie. České ministerstvo právě dokončuje podrobnou analýzu, která se zabývá možnostmi využití biomasy pro energetiku a rozvoj venkova. V Německu se mnohem více než v ČR upřednostňuje biomasa ze zbytků, v bioplynových stanicích spalují asi 15 procent celkového objemu vyprodukované kejdy, a i tento poměr chce Německo dále zvyšovat.

Český ministr zemědělství se svou německou resortní kolegyní také otevřel jednání k problematice sladkovodního rybářství a vysvětlil argumenty České republiky pro posílení financování této oblasti. S cílem získat podporu ze strany Německa ministr Fuksa zašle do Berlína společné prohlášení vnitrozemských států k podpoře sladkovodní akvakultury, které inicioval a společně s ministry zemědělství Slovenska, Maďarska, Rakouska a Lucemburska předal minulý měsíc v Bruselu eurokomisařce pro rybářství Marii Damanaki. Německo představuje pro ČR jednoho z nejvýznamnějších partnerů v agrárním obchodu. Je na prvním místě v pořadí všech zemí podle hodnoty dovozu. V pořadí podle hodnoty vývozu se dlouhodobě umísťuje na druhém místě.

Tereza M. Dvořáčková tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality