KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Certifikace původu u zpracovaných vajec včetně analýzy na obsah dioxinů

14/03/11

S cílem zvýšení transparentnosti u původu zpracovaných vajec nabízí ve Spolkové republice Německo od začátku roku 2011 Společnost pro kontrolované alternativní chovy a její kontrolní systém KAT certifikaci pomocí kontrolní pečeti již také u zpracovaných vajec.
 

 

Nová pečeť „Původ vajec – kontrolováno KAT“ je určena pro potraviny, při jejichž výrobě prokazatelně nebyla použita vejce z klecových chovů. Tato pečeť, která se přímo vyznačuje na obaly jednotlivých výrobků nabízí spotřebitelům stejnou transparentnost a zpětnou dohledatelnost původu potraviny, jako je tomu při přímém nákupu vajec.

 

Kontrolní systém je založen na kontrole pohybu výrobních šarží (s pomocí databanky) v uzavřeném řetězci. Nabídka funguje jedině tehdy, pokud je celý výrobní proces od drůbežárny až po továrny na výrobu sušenek nebo těstovin zahrnut v jednom systému, protože jen tak je možné zaručit původ potravin v jednotlivých výrobních stupních.

 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat kritéria systému, mj. jsou předepsány i každoroční analýzy vajec na obsah dioxinů. Stejná pravidla certifikace platí i pro vejce zahraniční provenience.

 

Na rozdíl od volného zboží, jehož původ je již možné díky vytisknutému číslu jednoznačně identifikovat, u zpracovaných vajec se jedná o dosud první takový průkaz původu. Tento počin bude vyvíjet stoupající tlak na německý zpracovatelský průmysl, aby také při výrobě potravin používal vejce pouze k ekologických, volných nebo podlahových chovů poté co obchodní sféra v zemi mezitím téměř úplně při prodeji konzumních vajec vytěsnila z regálů vejce od nosnic z klecových chovů.

 

Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin, inisterstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz