KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Údržba vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje řízenou pastvou – 2011"

23/02/11

Zdroj: Ústecký kraj

Výzva k podání nabídky  na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na  služby s názvem „ Údržba vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje řízenou pastvou – 2011“

 

 

Vážený dodavateli,

 

v souladu s § 12 odst. 3  a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás

 

v y z ý v á m

 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu – služby s názvem „Údržba vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje řízenou pastvou – 2011“

 

Základní údaje o zadavateli:

 

Název:

Ústecký kraj

Zastoupený:

Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem

IČ:

70892156

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Kateřina Nováková; Mgr. Radovan Douša

telefon: 475 657 142; 475 657 595                                    

e-mail: novakova.k@kr-ustecky.cz; dousa.r@kr-ustecky.cz                           

Kontaktní osoba ve věcech organizačních:

RNDr. Tomáš Burian

telefon: 475 657 160                                      

e-mail: burian.t@kr-ustecky.cz                            

 

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky bude provedení řízené pastvy ovcí, popřípadě koz a skotu ve vybraných přírodních památkách, přírodních rezervacích a na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů uvedených v příloze č. 1. Bližší podmínky pro provedení pastvy, zejména její termín a intenzita, popřípadě podrobnosti k cíli pastevního managementu na jednotlivých lokalitách, jsou uvedeny v příloze č. 2.

Jednotlivé lokality v příloze č. 1 jsou sloučeny podle geografické polohy a dopravní dostupnosti do tří skupin podle odpovídajících samostatným částem této zakázky s názvy

  1. část – Úštěcká pahorkatina
  2. část – Ranské středohoří
  3. část – Žatecká pánev
  4. část – PP Koštice

 

Nabídku je třeba podat pro každou část zvlášť, přičemž je možné podat nabídku pro jednu, několik i všechny části zakázky.

 

Kód CPV: 90721700-4 Ochrana ohrožených druhů

 

 

Doba a místo plnění:

Doba plnění:   v termínech uvedených v příloze č. 2.

Místo plnění:    jednotlivé lokality uvedené v příloze č. 1.

Výzva – Ústecký kraj – celý materiál

Koštice – plochy pro pastvu  2011

Ranské středohoří – plochy pro pastvu 2011

Ústecká pahorkatina – plochy pro pastvu 2011

Žatecká pánev – plochy pro pastu 2011

Příloha č. 1

Příloha č. 2