KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Unie konstatuje důležitost veterinárního dozoru  

07/02/11

Zdroj: SVS ČR

Ano, v titulku něco chybí – státního veterinárního dozoru. Evropská komise v lednu při oficiálním zahájení „Světového veterinárního roku“ ústy Johna Dalliho, evropského komisaře pro Zdraví a ochranu spotřebitele, zdůraznila úlohu státního veterinárního dozoru, jako významného faktoru, který má vliv na zdraví lidí.

 

Na pracovním jednání Rady Evropské komise na konci ledna v Bruselu byla probrána témata, ke kterým se bude Komise v průběhu letošního roku v rámci Světového veterinárního roku vracet. Byla připomenuta historie veterinárního lékařství, první veterinární univerzita byla založena v roce 1761 ve francouzském Lyonu. A hlavními tématy pak jsou: význam veterinárních lékařů z hlediska zdraví zvířat, ale především lidí a zdůraznění úlohy veterinárních lékařů pracujících v dozorových orgánech pro bezpečnost potravin. V neposlední řadě pak byl zmíněn význam veterinárních lékařů při ochraně zvířecích druhů a biodiverzity.

Světový veterinární rok ale není jen deklarace významu veterinární sféry pro širokou veřejnost a jakési dobře myšlené „plácnutí do vody“!  Jde o téma, které bude v průběhu celého roku „živeno“ mnohými akcemi a programy, na kterých se bude podílet i naše republika, zejména tedy Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.

Do dnešního dne je po celém světě naplánováno více než 150 akcí (kongresů, seminářů apod.). Programy a akce začleněné do Světového veterinárního roku z české strany jsou konference a odborné semináře pořádané Státní veterinární správou ČR ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, a jsou to: Kábrtovy dietetické dny v květnu, Ochrana zvířat a welfare v září a Lennfeldovy a Höklovy dny v říjnu. A již v uplynulém roce začal připravovat Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, rozsáhlou publikaci o historii veterinárního dozoru v Českých zemích. Měla by vyjít právě letos.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Zařazeno v Veterinární správa