KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stop černé porážce

07/02/11

Porážet hospodářská zvířata za účelem získání masa po výživu lidí a jeho uvádění do oběhu a vyrábět potraviny pro tržní síť lze pouze ve schválených a registrovaných zpracovatelských závodech.
 

 

S tak zvanou černou porážkou a černou výrobou se u nás setkáváme zřídka, nicméně se s takovými případy orgány státního veterinárního dozoru čas od času setkají Před časem v Karlovarském kraji, nyní i v Praze. Případ na základě podnětu občanů řeší Městská veterinární správa v Praze ve spolupráci s Městskou policií, Odborem životního prostředí městské části Praha 11 a Hasičským sborem.

 

Na základě podnětu občanů byla Městskou veterinární správou v Praze provedena v součinnosti se státní policií kontrola obytného domku ve vilové zástavbě Praha 11 – Háje. Ze střechy domku stoupalo značné množství páry a dýmu, z čehož vznikla domněnka, že se jedná o požár objektu. Dalším šetřením za účasti hasičů a policie vyplynulo, že kouř a páry pocházejí z nepovolené masné výroby.

 

Na místě bylo zjištěno několik set kilogramů masných výrobků, dále bylo zjištěno ustájení 7 prasat v nevyhovujících chovatelských podmínkách.

 

V součinnosti s Městskou částí Praha 11 byla zvířata z místa ustájení odebrána a umístěna v náhradní péči. A o likvidaci masa a masných výrobků rozhodli veterinární inspektoři na místě.

 

Na případ upozornili občané, a učinili dobře. Pokud se veřejnost setká s něčím takovým, je vhodné kontaktovat místně příslušnou veterinární správu nebo policii.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz

Zařazeno v Veterinární správa