KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2011 – PŠENICE JARNÍ

08/02/11

Zdroj: ÚKZUZ

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
a
Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice

zveřejňují následující informace týkající se pšenice jarní

 

Informace ke stažení