KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie – NUTS 2 SeverZáp

28/02/11

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 16. února 2011 schváleno 17 Žádostí o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 6.808.229,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 6 místních akčních skupin v rámci NUTS 2 Severozápad.

 

Informace ke stažení

Zdroj: www.SZIF.cz

Zařazeno v MZe ČR, SZIF