KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Privátní skladování vepřového masa

02/02/11

Komise EU vyslala jasný signál o podpoře trhu s vepřovým masem.

 

Brusel 28. 1. 2011 – Řídící výbor EU uzavřel formální rozhodnutí o privátním skladování vepřového masa i se všemi detaily.

 

Nařízení Komise má být zveřejněno dnes nebo v sobotu v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost o tři dny později.

 
Evropský komisař pro zemědělství Dacian Cioloş oznámil, že je připraven zavést toto opatření ke stabilizaci trhu na začátku tohoto týdne v Radě ministrů EU, protože několik členských států potřebuje pomoc při řešení následků dioxinového skandálu v Německu. Kromě toho navíc dostává pod tlak marže výrobců prasat velké zdražení krmiv v důsledku vysokých aktuálních cen obilnin.

 
"Komise se domnívá, že je důležité vyslat jasný signál podpory trhu," uvádí ve zprávě Cioloş. Podle Johanna Schlederera, šéfa rakouské burzy prasat klesla cena prasat v Německu od začátku roku do minulého týdne o 23,6 procenta na 1,07 eur. Levné maso z Německa a rozruch na mezinárodních trzích způsobený dioxinovým skandálem stlačil ceny i v Rakousku. 

 
Příplatky podle délky skladování a kategorií masa

 
Po vyskladnění bude vepřové maso opět uvolněno na domácí trh nebo může být již po dvou měsících uvolněno pro export. Bude-li to vyžadovat situace na trhu, může Komise dobu skladování dále prodloužit. Členské státy poskytnou Komisi každé pondělí a čtvrtek do 12 hodin přijaté žádosti na vyplacení příplatků na skladovací náklady k vyřízení. Žadatel musí složit jistotu 20 procent z požadované částky. Minimální množství na jednu žádost bylo stanoveno na deset tun vykostěného masa a 15 tun ostatních druhů vepřového masa.

 
Žádné rozpočtové a množstevní meze

 
Komise dále potvrdila, že chce i nadále velmi pozorně sledovat trh a pokračovat v případě potřeby v přijímání dalších opatření. Cioloş oznámil zřízení pracovní skupiny na expertní úrovni, která se má zabývat systémem pojištění a podpory odbytu do třetích zemích. Kromě toho by měla expertní skupina navrhnout a vytvořit taková další opatření pro řízení trhu v období krize, která by se mohla stát součástí reformy společné zemědělské politiky (SZP). Expertní skupinu by měli tvořit zástupci odvětví z poradního výboru a národních odborníků z řídícího výboru. První setkání pracovní skupiny se uskuteční již 8. února v Bruselu. (aiz)

 
Schweinefleisch: EU eröffnet private Lagerhaltung [2011-01-28], www.agrarheute.com

Zdroj: www.agronavigator.cz

Podle Komise nebylo stanoveno žádné rozpočtové a množstevní omezení na tuto akci. Na základě zkušeností z přijetí posledního podpůrného opatření v období 2007/08 by mohly náklady na skladování 100 000 tun vepřového masa činit asi 37 milionů €, bude ale nutné zohlednit také nové změny úrokových sazeb a směnných kurzů.Společnosti, které uskladní vepřové maso na vlastní náklady a nebezpečí buď po dobu tří, čtyři nebo pět měsíců obdrží z EU dotaci na skladovací náklady odstupnovaně v závislosti na délce a kategorii masa. Denní příspěvek za jednu tunu masa v kategorii 1 (vepřové půlky) činí 74 centů, u kategorie 2 (šunka) je to 65 centů, u kategorie (plecko) 67 centů, u kategorie 4 (karé) 65 centů, u kategorie 5 (boky) 66 centů a u kategorie 6 („middles“) 73 centů.