KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručka pro žadatele 2010 – dotace   

04/02/11

Zdroj: MZe

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (TOP-UP)
Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
Platby v rámci oblastí natura 2000 na zemědělské půdě
Platba na krávy chované v systému s trţní produkcí mléka (dojnice)
Oddělená platba za cukr (SSP)
Oddělená platba za rajčata (Stp)
Agroenvironmentální opatření (AEO)

 

Příručka ke stažení

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF