KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plodinová burza Brno

02/02/11

Ceny vybraných komodit – obchody promptní za období od 11.1. do 25.1.2011

za období od 11.1. do 25.1.2011

 

Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.

Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů

Komodita

Cena Kč/t – bez DPH

 

 

 

parita FCA

změna %

parita DDP

změna %

PŠENICE potravinářská

      5 259   

2,37

      5 341   

2,56

PŠENICE krmná

      4 551   

6,14

      4 675   

7,01

JEČMEN sladovnický

      4 846   

1,40

      4 959   

1,86

JEČMEN krmný

      4 166   

6,55

      4 294   

7,53

ŽITO

      5 279   

18,37

      5 716   

11,28

KUKUŘICE

      4 883   

6,25

      5 000   

3,73

HRÁCH krmný

      4 706   

1,93

      4 776   

1,36

ŘEPKA olejná

    12 458   

3,31

    13 009   

3,10

Parita FCA  – místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,

 dopravu hradí kupující

Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
 dopravu hradí prodávající.
 

 

 

   Druhá seance kalendářního roku 2011 potvrdila zvyšující ceny sledovaných komodit. Tento růst již není tak skokový jako v posledním měsíci, ale je možné vysledovat změnu ceny především u potravinářského žita, kde cena v minulém období klesla a nyní dochází k jeho zvýšení až o 579,- Kč/t. Pšenice krmná zvýšila svou cenu o 305,- Kč/t, ječmen krmný o 300,- Kč/. a potravinářská pšenice o 314,- Kč/t. .
Zajímavý je opětovný růst ceny řepky olejné o 399,- Kč/t. a to za poslední sledované období v měsíci lednu 2011.

             

 

Příští burzovní seance Plodinové burzy Brno 

se koná v úterý dne 8.2.2011,  v 10,30 hod.

Budova Ministerstva zemědělství – Agentura pro zemědělství a venkov Brno.

Brno. Kotlářská 53,  I.patro 101.