KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Očkování domácích zvířat proti katarální horečce ovcí  

24/02/11

Katarální horečka ovcí (anglicky Blue Tongue Disease) je virové onemocnění ovcí a dalších domácích a divoce žijících přežvýkavců.
 

Onemocnění je způsobeno virem Bluetongue a je přenášeno krevsajícím hmyzem, konkrétně tiplíky (Culicoides). Nákaza se projevuje horečkou, záněty a otoky hlavy, víček, uší a všech sliznic. Člověk není k tomuto onemocnění vnímavý.

 

Proti tomuto onemocnění se v České republice letos již čtvrtým rokem očkují přežvýkavci, tj. zejména skot a ovce. Po dokončení jarního očkování v roce 2011 nebude již vakcinace povinná, na našem území se nemoc již nevyskytuje.

 

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) umožňuje (podle „Nařízení SVS ČR – mimořádná veterinární opatření“) vakcinaci chovatelům ovcí a koz obchodujícím se zeměmi, kde se toto virové onemocnění ještě vyskytuje.

 

Chovatelé, kteří přijali očkovaná zvířata, musejí provést písemný záznam do vlastní evidence, příjemci mláďat narozených od očkovaných matek musejí zajistit neprodlené vedení jejich evidence po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

 

Podrobnější informace a uvedené nařízení můžete najít na webových stránkách  Státní veterinární správy ČR.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz, 23.2.2011

Zařazeno v Veterinární správa