KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana cibule proti třásněnce zahradní

10/02/11

Tento článek poskytuje přehled, jak zlepšit potlačování třásněnek zahradních na cibuli využitím insekticidů.

 

Zvládání zamoření cibulových polí třásněnkou zahradní (Thrips tabaci) je jedna z nejvýznamnějších praktik při pěstování kvalitní cibule. Škody způsobené žírem třásněnek na listech mohou snižovat velikost cibulí a jestliže třásněnky infikují plodinu virem „iris yellow spot virus“, může docházet k dalším omezením výnosu a kvality cibulí. Tento článek poskytuje přehled, jak zlepšit potlačování třásněnek využitím insekticidů.

Používání insekticidů je hlavním taktikou pro potlačování třásněnky zahradní u cibule, ale existuje málo přípravků registrovaných pro cibuli, které fungují dobře natolik, aby účinně potlačovaly silná zamoření. Společnost Dow AgroSciences nedávno oznámila, že výroba přípravku SpinTor zanikne, čímž se zlikviduje jeden z nejlepších přípravků. Pro potlačování třásněnek na cibuli musí být identifikovány a registrovány nové přípravky.

 
Výzkum pod tlakem

Aby se řešil tento problém, jsou každoročně prováděny výzkumné pokusy na malých pozemcích komerčních kultur s cibulí, které jsou pod vysokým tlakem třásněnek, aby se identifikovaly nejúčinnější přípravky. Tento výzkum vytváří informace využívané k federálnímu registrování nových přípravků a rovněž k podpoření mimořádných registrací.

Například permity Section 18 Emergency Use Permits byly získány od organizací EPA a State Department of Environmental Conservation pro používání přípravku Movento (spirotetramat od společnosti Bayer CropScience) a Agri-Mek (abamectin od spol. Syngenta Crop Protection) pro potlačování třásněnky zahradní. Přípravek Movento, který byl federálně registrován v roce 2009, ale odstraněn z trhu dočasně kvůli technické chybě v přehledu EPA a značkovací proceduře, je nyní znovu registrován pro použití u cibule a jiných plodin. Ale přípravek Agri-Mek nemá federální označení pro použití u cibule. V roce 2009 byly přípravky Movento, Agri-Mek spolu s přípravkem Radiant SC (spinetoram od spol. Dow AgroSciences) hodnoceny na cibuli a demonstrovány jako vynikající pro potlačování třásněnky zahradní.

S výjimkou přípravku Movento poskytla tato ošetření téměř perfektní ochranu olistění cibule. Protože Movento nepotlačuje dospělce, žír dospělců na pozemcích ošetřených přípravkem Movento na konci sezóny měl za výsledek jen mírné škody. Z tohoto důvodu by měl být přípravek Movento používán na začátku sezóny, v době, kdy jsou dospělci méně hojní.

 
Práh působení 

Používání insekticidu „B“ by mělo za výsledek 90 % zlikvidovaných třásněnek a pouze jednu přežívající třásněnku na zelený list. Toto je pod akčním prahem. Na základě tohoto scénáře by měly být pro vysoce účinné přípravky používány vyšší prahy a nižší prahy by měly být používány pro méně účinné přípravky. V současnosti je v běhu výzkum, který by měl zavést specifické prahy působení pro potlačování třásněnky zahradní u cibule.

 
Dosahování dlouhodobé sezónní kontroly

Tato restrikce je uložena výrobcem, aby se zmírnil vývoj resistence v populacích třásněnky vůči přípravku Radiant, ale představuje problém pro plodiny jako cibule, která musí být chráněna před třásněnkami po dobu až dva měsíce. Přípravky v registračním řízení budou mít pravděpodobně podobné restrikce, proto je potřeba strategie, která využívá více přípravků s různými mechanismy působení. Taková strategie by měla 1) potlačovat třásněnky po celou sezónu a 2) zmírňovat vývoj resistence v populacích třásněnky.

V roce 2009 pokusy s přípravkem Movento, Agri-Mek a Radiant kombinovaly sekvence produktů a prahy působení. Výsledek byl dlouhodobá kontrola třásněnek v sezóně. Ukazuje se, že přípravek Radiant zvládá zamoření cibule třásněnkami po liberálnějším prahu působení – tři larvy třásněnek na list – a byl schopen poskytovat aspoň sedm až deset dní ochrany.

Tudíž nebude potřebné, aby Radiant a přípravky s podobnou účinností byly používány na týdenním základu. Pro potlačení vysokých zamoření třásněnkami po období osmi týdnů by bylo třeba celkem šest aplikací nebo méně.

American Vegetable Grower, vol. 58, 2010, č. 11, s. 43 – 44

Zdroj: www.agronavigator.cz

Většina cibulových polí v severovýchodních Spojených státech vyžaduje ochranu proti třásněnkám na 6 až 8 týdnů a mohou být každý týden vyžadovány aplikace insekticidů (celkem 6 – 8 postřiků). Přípravek Radiant poskytuje dobrou ochranu proti třásněnce zahradní, ale na etiketě je uvedeno „neměly by být provedeny více než dvě po sobě jdoucí  aplikace“.Pravidlo řešení pro třásněnky zahradní u cibule se mění od jedné do tří třásněnek na list, což je zváno akční práh. Účinnost insekticidu ovlivňuje práh působení, který by měl být používán. Například odhad, že insekticid „A“ zabíjí 50 % třásněnek na rostlině (kvůli resistenci nebo kvůli tomu, že není příliš toxický pro třásněnky) a insekticid „B“ zabíjí 90 %. Jestliže tento práh působení je tři třásněnky na list a existuje deset třásněnek na list, pak ošetření insekticidem „A“ bude mít za výsledek pět přežívajících třásněnek na list a toto je  stále ještě nad prahem působení.

Zařazeno v Rostlinná výroba