KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mezinárodní rok lesů 2011 byl slavnostně zahájen

08/02/11

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – V rámci devátého zasedání Fóra Spojených národů o lesích byl 2. února v New Yorku oficiálně zahájen Mezinárodní rok lesů 2011. Je to poprvé, kdy je věnována lesům a jejich obhospodařování taková pozornost na celosvětové úrovni.

Ústředním tématem Mezinárodního roku lesů 2011 je „Lesy pro lidi“. Lesy jsou domovem a zdrojem obživy pro 1,6 miliardy lidí, jsou nositeli 80 procent biologické rozmanitosti na souši, mají zásadní význam pro stabilitu klimatu a významný vliv na kvalitu a množství vody v krajině. „Hlavním cílem Mezinárodního roku lesů 2011 je především upozornit na celosvětový význam lesů a na nezbytnost jejich obhospodařování trvale udržitelným způsobem,“ uvedl Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe.

Ačkoli se odlesňování v tropických oblastech v posledním desetiletí významně zpomalilo, stále pokračuje neúnosně vysokým tempem. I proto Evropská unie vyvíjí značné úsilí, aby se na její trh nedostávalo dřevo a dřevařské výrobky pocházející z nelegálních těžeb. Zatím posledním krokem je přijetí nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Ministerstvo zemědělství připravuje u příležitosti Mezinárodního roku lesů 2011 ve spolupráci s lesnickými i jinými organizacemi řadu aktivit. K nejvýznamnějším patří výstava „Co si pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ v Národním zemědělském muzeu, jejíž vernisáž je naplánována na 28. dubna 2011. Řada akcí bude soustředěna do již tradičního Týdne lesů od 9. do 15. května 2011.

Základní informace o Mezinárodním roku lesů 2011 a informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách ministerstva zemědělství eagri.cz, a to včetně odkazů na mezinárodní aktivity. Na stránce www.lesnipedagogika.cz jsou navíc  k dispozici i pravidla pro použití loga. Můžete navštívit i tematickou stránku na facebooku www.facebook.com/Mezinarodni-rok-lesu-2011.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe