KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jan Veleba 25. 1. 2011 v rádiu Impuls k dioxinové aféře  

08/02/11

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o dioxinové aféře v Německu a jak se to může dotknout českého spotřebitele.

 

Moderátor (Václav Moravec):
Neodebírejte vepřové z Německa! S touto výzvou se obrátila před týdnem na masokombináty a jatka Česká agrární komora. Kvůli dioxinové aféře totiž v Německu prodej vepřového výrazně pokles a producenti se ho podle komory pokusí prodat v zahraničí, tedy i v České republice. Tady jsou slova prezidenta Agrární komory Jana Veleby, která pronesl přesně před týnem.

Host (Jan Veleba):
Vyzýváme masokombináty za této situace, kdy dioxiny v Německu zkrátka nejsou pod kontrolou, tak aby dbaly na své dobré jméno, aby nenakupovaly v současné době v Německu maso. To maso se německá strana bude snažit vyvézt za každou cenu, bude to maso velmi laciné. Důvod je ten, že v Německu velmi poklesla důvěra spotřebitelů, takže se tam snížil odbyt masa.

Moderátor (Václav Moravec):
Vysvětlil před týdnem prezident Agrární komory Jan Veleba. Podle zpracovatelů masa zodpovídají za nezávadnost dováženého masa státní dozorové orgány. Státní veterinární správa z 31 odebraných vzorků z Německa dovezeného masa a vajec do konce minulého týdne vyhodnotila celkem 22 vzorků. U žádného z nich nezjistila nadlimitní množství dioxinu. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je prezident Agrární komory Jan Veleba. Děkuji, že jste po čase přijal mé pozvání, vítejte v Rádiu Impuls. Dobrý večer.

Host (Jan Veleba):
Děkuji, dobrý večer.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste si, pane prezidente, v odpovědi na otázku a otázka zní, zareagoval český stát na německou dioxinovou aféru, mezi variantami za A/ výborně, za B/ dostatečně, za C/ nedostatečně, měl vybrat jednu z nabízených variant, kterou byste zvolil?

Host (Jan Veleba):
Tak já si myslím, že ani výborně, ani dostatečně, tak mě nezbývá, než ta třetí varianta.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč nedostatečně?

Host (Jan Veleba):
Protože těch vzorků bylo odebráno málo, protože do České republiky, zejména do pohraničí v současné době proudí ve velkém laciné české maso. Protože jsem nezjistil, že by nějakou činnost vyvíjel hlavní hygienik, například, Michael Vít. Protože jsem nic neslyšel od České státní, zemědělské a potravinářské inspekce, protože jsem slyšel jenom o tom, že bylo uděláno, jak jste sám řekl, těch asi 22 vzorků, což nepokládám za adekvátní situaci, která v Německu je. Tam je průšvih zkrátka velký. A jsou státy, které hranice zavřely – Rusko, Korea, Čína a tak dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Měla by to učinit Česká republika zavřít hranice pro dovozy masa z Německa?

Host (Jan Veleba):
Česká republika to může učinit jedině, když k tomu dá impuls Evropská komise a mě z neznámého důvodu Evropská komise mlčí a když toto se stalo před třemi, čtyřmi lety v Irsku, tak ty hranice se zavřely. A přitom ten objem v tom Irsku byl menší, než je v tom Německu. Protože je třeba vědět, že v tom Německu, já jsem to už mnohokrát řekl, když bychom si představili ty tři tisíce tun kontaminovaného tuku, kdybychom, z toho se dělaly třeba krmné směsi pro vepřové maso, pro prasata, pro výkrm prasat, tak na koncovce je 50 tisíc tun vepřového masa. Čili to je obrovské množství. V Německu je skutečně zhroucená poptávka, byl jsem tam minulý týden na Grüne Woche, viděl jsem to. No a oni jsou v situaci, kdy se toho masa musí nějakým způsobem zbavit a…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy říkáte, že nereaguje dostatečně Státní veterinární správa, hlavní hygienik České republiky i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, uvažujete o tom jako Agrární komora, že byste si nechali udělat vlastní rozbory masa, které teď je dováženo do českého příhraničí?

Host (Jan Veleba):
Ty úvahy tady byly. Teď připravuje nějaké návrhy Svaz chovatelů prasat. Dneska zrovna mě kontaktovali, čekám na ně, protože není to jenom jediná Agrární komora, která by měla konat. A já jenom říkám třeba, že ten rozbor, že prostě těch vzorků je málo a mě popuzuje, když třeba minulý týden mluvčí Státní veterinární správy, pan Hlásil, já jsem to bohužel nevzal s sebou, ale něco v tom smyslu, že bublina splaskla, to znamená, Agrární komora tady něco rozehrává, bublina splaskla a v podstatě žádný problém v Německu není. Já jsem tam byl minulý týden, já jsem to viděl. Já jsem viděl na zahájení Grüne Woche, jak se nejvyšší politici vzájemně obviňují. Já jsem tam viděl v restauracích, jak si nikdo nedává vepřové maso. Takže žádná bublina nesplaskla. Ty zvířata, které to krmení, zkrátka byla tím krmena, ta prasata, mnoho z nich ještě je ve výkrmu, ti půjdou v jatečné zralosti za měsíc, za dva. Maďarsko třeba kontroluje veškeré maso, které jde do Maďarska.

Moderátor (Václav Moravec):
Podle vás by to měly činit i české orgány?

Host (Jan Veleba):
To jsme požadovali hned na začátku této záležitosti.

Moderátor (Václav Moravec):
A když tak nečiní, říkáte, že nedostatečné odebírání vzorků, kritizujete Státní veterinární správu, hlavního hygienika České republiky a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, uvažujete tedy o tom, že byste si nechali společně například s chovateli prasat a dalšími aktéry agrárního trhu v České republice udělat vlastní vzorky u dováženého masa z ciziny?

Host (Jan Veleba):
Ano, uvažujeme. My jsme už jednou něco podobného udělali v jiné souvislosti, u drůbežího masa. Nechali jsme si rozborovat samozřejmě za úplatu v laboratořích renomované instituce Vysoké školy chemicko-technologické dovozová kuřata, zjistili jsme tam, že většina kuřat, která sem jsou dovážena z Polska, mají ne dioxiny v tomto případě, ale salmonelózu.

Moderátor (Václav Moravec):
Český ministr zemědělství Ivan Fuksa po jednání s německou ministryní zemědělství Ilse Aignerovou probíral to, že si české úřady při propuknutí dioxinové aféry stěžovaly na pozdní upozornění systémem rychlého varování. Tady jsou slova českého ministra zemědělství Ivana Fuksy:

Záznam Ivana Fuksy:
Bude daleko větší četnost kontrol s tím, že informační systém funguje rychle, bude fungovat rychle a paní ministryně prezentovala to, že neselhal informační systém rychlého varování, že selhalo nahlášení této informace toho privátního subjektu do tohoto systému. A požaduje to, aby to v Německu byl přísný kriminální čin.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval koncem minulého týdne český ministr zemědělství Ivan Fuksa, při jehož slovech prezident Agrární komory Jan Veleba kroutil hlavou. Proč?

Host (Jan Veleba):
No protože to, co říkala paní ministryně našemu panu ministrovi, tak jaký je v tom rozdíl? Koncovka, že ten systém selhal. Je úplně jedno, jestli selhal nějaký dílčí první krok, to znamená nahlášení soukromého subjektu. Ten systém selhal, to není nic proti panu ministrovi Fuksovi.

Moderátor (Václav Moravec):
Česká republika a nejen Česká republika v rámci evropské sedmadvacítky prosazuje, aby vejce, vepřové, drůbeží maso měly vlastní takzvané rodné listy, ty by úřady, prodejce i spotřebitele jasně informovaly o tom, odkud výrobek pochází. Návrh padl na jednání ministrů zemědělství v Bruselu v rámci debat o reakcích právě na tu německou dioxinovou aféru. Bude to dostatečný krok, pokud se Evropská unie shodne na tom, že ty rodné listy nebudou jenom u hovězího, protože to platí u hovězího, právě kvůli nemoci šílených krav byl tento rodný list zaveden jako institut, mělo by to být tedy ať už u vajec, ať už u vepřového a drůbežího?

Host (Jan Veleba):
Toto pan ministr navrhl skutečně včera nebo předevčírem, nevím přesně, kdy bylo zasedání rady ministrů, myslím, že včera a toto je ten základní krok, který je nesmírně důležitý. Protože já osobně to beru tak, nechci tady používat silné výrazy a už vůbec ne pózy, ale to, že prostě my jsme závislí na potravě, na jídle každý den, to třikrát denně musíme asi jíst a já bych to řekl dokonce tak, že právo vědět, co jím, tak já si myslím, že je v podstatě hodno zápisu do základní listiny práv a svobod. Takže je to základní záležitost a je na lidech, aby si pak vybrali. A lidi, spotřebitelé nesmí být klamáni. Tady prostě, já to pokládám za absolutně zásadní záležitost a věřím, že každá špatná věc je k něčemu pak dobrá, že ten průšvih s dioxiny bude dobrý k tomu, že se to konečně pohne …

Moderátor (Václav Moravec):
A že budou zavedeny rodné listy.

Host (Jan Veleba):
Tak jako třeba u toho hovězího masa.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte ale, pane prezidente, že Česká republika v rámci možností, protože Česká republika je součástí evropského potravinového trhu, jednotného evropského trhu, protože je členskou zemí Evropské unie, že bychom my neměli zlepšit i vlastní předpisy, které v rámci evropského práva si můžeme zlepšit a které se týkají dovozu jakékoliv potraviny, jakékoliv komodity?

Host (Jan Veleba):
Bavíte se o předpisech směrem k dovozům?

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, v České republice. Naše národní předpisy.

Host (Jan Veleba):
To je další hřebíček na hlavičku udeřený. Maďaři třeba udělali to a my si z nich teď bereme vzor a pan ministr připravuje v tomto smyslu nějakou vyhlášku, má už ji dokonce ve vnitřním připomínkovém řízení, jak mě informoval v Berlíně na Grüne Woche. Maďaři udělali to, že zkrátka a dobře kdokoliv tam doveze jakoukoliv potravinu, tak má za povinnost dva dny před tím, než ta potravina překročí maďarské hranice, to ohlásit. Tam jsou nějaké identifikační údaje a ty maďarské úřady kontrolní mají takhle možnost se na to připravit. Čili ano, je třeba ty předpisy velmi, velmi zpřísnit, protože my máme indicie, že jsou tady šedé prodejní sítě. Když si jdete třeba do nějaké restaurace třetí cenové kategorie, nejlevnější jídlo je tam kuře. Tady se rozváží, prostě přijede kamion někam na nějaké místo z Polska kuřata, pak se to přeloží a pak se to prostě rozváží a toto se teď děje s vepřovým masem z Německa v příhraničích oblastech.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy tedy vítáte iniciativu českého ministra zemědělství Ivana Fuksy, který chce zpřísnit vyhlášku ministra zemědělství na dovoz potravin v Česku?

Host (Jan Veleba):
Velmi to vítáme a velmi to podporujeme a Agrární komora není sama, která má takovéto stanovisko.

Moderátor (Václav Moravec):
Evropská komise se už nechala slyšet, že v příštích týdnech hodlá přijít také s návrhy nových opatření, které by měly pomoci zabránit opakování situace, kdy dioxiny kontaminovaly zvířecí krmivo, skrze něj pak vejce, drůbeží a vepřové maso. Tady jsou znovu slova ministra zemědělství Ivana Fuksy:

Záznam Ivana Fuksy:
Tak jak jsem mohl hovořit se svými kolegy ministry z Polska, ze Slovenska, z Rakouska, tak jdeme do toho všichni úplně se stejnou rétorikou. Jednoznačně zkvalitnit monitorovací systém, zkvalitnit systém rychlého varování. Monitorovací systém ani tak moc neselhala, ale to, co skoro stoprocentně selhalo, to je systém rychlého varování. V podstatě tady jsme dostali důležité informace skoro až s třítýdenním zpožděním, což je katastrofální.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova českého ministra zemědělství Ivana Fuksy. Německo má teď desetibodový plán, který kvůli dioxinové aféře hodlá zavést. Mimo jiné zpřísní kontroly, pro firmy vyrábějící krmiva, bude složitější získat patřičné licence a také bude povinné pojištění výrobců krmiv proti odpovědnosti. Co možná námitka, že by si takové aféra mohla stát v České republice, vám, vašim zemědělcům, členům Agrární komory?

Host (Jan Veleba):
Já teď s plným vědomím, v provozu jsem od svých mladých let, míchání krmiv znám, jsem z firmy, která produkuje prasata, s plným vědomím mohu prohlásit, že podle mého názoru se v České republice takovýto, já to nazvu gangsterismus, stát nemůže. Představa, že do míchárny krmných směsí místo normálního potravinářského tuku se tam doveze nějaký odpad z biopaliv, což se stalo v Německu, to já si myslím, že možné není.

Moderátor (Václav Moravec):
Jak to, že to je tedy možné v Německu a není to možné v Česku?

Host (Jan Veleba):
Já nevím, já to hodnotím tak, že to je, to slovo gangsterismus jsem použil proto, že to gangsterismus je a že to je zkrátka bezprecedentní honba za ziskem.

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale neříkejte, že takovou honbu nemají i čeští zemědělci, zvlášť když si stěžují na to, že zisky v zemědělství klesají a klesají?

Host (Jan Veleba):
Pokud byste zemědělce znal velice dobře, tak zemědělci si sice čeští často stěžují, ale podle mého názoru je to zatím v české společnosti velice spolehlivá skupina lidí. Zeptejte se bankéřů, jak splácí svoje úvěry, jak se chovají. Jsou to nejlepší klienti. Vím, co říkám a podle mého názoru v Česku se toto stát nemůže. Nehledě na to, že máme mnohem přísnější normy, než mají třeba v tom Německu.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady je jednoduchá otázka, která přichází i od posluchačů Rádia Impuls, když tedy varujete před dovozy vepřového z Německa. Pane Velebo, my nejsme soběstační ani z 50 procent, co se týče vepřového masa, tak by posluchače zajímalo, co po zákazu dovozu, respektive zpřísnění těch dovozů, co chcete, by Češi měli jíst, když nejsou soběstační ve vepřovém?

Host (Jan Veleba):
To je otázka samozřejmě velmi správná. Já tady nechci říkat žádná čísla, ale přece jenom dvě čísla bych tady řekl. Před vstupem do Evropské unie v roce 2003 jsme dovezli 28 tisíc tun vepřového masa, v roce 2009 nebo v loňském roce už to bylo 200 tisíc tun. Ano, my už vůbec zdaleka nejsme soběstační. Přece jenom v této složité situaci já osobně nemůžu mluvit nic jiného a doporučovat nic jiného, přece je to naše zdraví, potraviny, tak vyhledávat zkrátka a dobře takového řezníka, takové jatky, o kterých vím, odkud to je. No zkrátka nekupovat ty, já vím, že se tady toto nevyřeší, ale pokud spotřebitelé prostě si jaksi budou vynucovat české potraviny, na čemž nevidím nic divného, Francie už má označení F na svých potravinách, v tomto měsíci to udělali, tak se ta výroba tady oživí a není problém tu výrobu tady zvýšit.

Moderátor (Václav Moravec):
Dohodli jste se s ministrem zemědělství na tom, že by, protože tady posluchač Hajný z Hradce Králové se vás ptá: Dobrý den, chci se zeptat, jak já jako laik dokážu poznat kontaminované maso?

Host (Jan Veleba):
Bohužel je nedokáže poznat a nedokážu ho poznat ani já. A my Agrární komora jsme, se teď rozhodujeme, já si myslím, že jsme se rozhodli, chceme tomu napomoci svým dílem malým a chceme zkrátka a dobře udělat katalog nebo nějakou pasportizaci českých potravin a chceme začít s vepřovým masem. A chceme to dát na internet, protože máme celorepublikovou strukturu, není to zase až tak velký problém to udělat, ale určitý čas to zabere. Takže to teď řešíme a to chceme udělat a pak jako ten spotřebitel bude moct to moje doporučení třeba realizovat i v praxi.

Moderátor (Václav Moravec):
A ještě věc, která se týká těch českých potravin. Tady je Klasa jako značka, je tedy značka Regionální potravina, nechtělo by to nějakou jednotící značku, když tady mluvíte o Francii a o značení potravin F, tak značku, která bude daleko silnější, jednotící a nebude to tak roztříštěné, jako Regionální potravina či Klasa?

Host (Jan Veleba):
No tak záleží to na úhlu pohledu. Klasa je zkrátka značka kvality a tam vůbec v té metodice není jaksi možné ani tam dát, že to musí být jenom česká potravina. To asi málokdo ví, ale značkou Klasa může být oceněna i zahraniční potravina. I když drtivá většina pod značkou Klasa jsou české potraviny. Ale Regionální potravina je zkrátka a dobře česká potravina, ještě k tomu potravina z regionu. Protože Evropa…

Moderátor (Václav Moravec):
Vám tedy, promiňte, ale vám tedy nechybí nějaká silná značka?

Host (Jan Veleba):
Chybí, chybí…

Moderátor (Václav Moravec):
A proč s tím něco neuděláte?

Host (Jan Veleba):
Chybí a Potravinářská komora právě tady toto připravuje. Mě tam chybí české vlajky. Kdyby na potravinách byla prostě česká vlajka, tak je to úplně jasné…

Moderátor (Václav Moravec):
Chystáte tedy…

Host (Jan Veleba):
Chystá to Potravinářská komora, kolega Toman, prezident Potravinářské komory, mají to připravené a podle mého názoru, nemám teď poslední informace, ale myslím si, že se to zrodí v tomto pololetí. 

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Rádia Impuls dnes prezident Agrární komory Jan Veleba. České zemědělství skončilo podle aktuálních odhadů Českého statistického úřadu a Zemědělského svazu České republiky loni ziskem ve výši nějakých 3-5 miliard korun. V roce 2009, tedy předloni, hospodařili zemědělci se ziskem 2,6 miliardy, což byl nejhorší výsledek od vstupu České republiky do evropské sedmadvacítky. Pane prezidente, neukazují ta citovaná data, že české zemědělství se už odrazilo ode dna?

Host (Jan Veleba):
No tak bráno v absolutních číslech na to nemůžu odpovědět nic jiného než ano. Ale musím podotknout, že předloni ten zisk byl 9,3 miliardy a o rok předtím to bylo, myslím, že přes 10 miliard korun. Je to jakoby pěkné číslo, 3-5 miliard, ale zkuste mi odpovědět, nezkouším vás, kolik má zisk jedna jediná společnost jménem ČEZ a zemědělství rovná se obdělávání 3,5 milionu hektarů, 130 lidí přímo v prvovýrobě, pak jsou tam zpracovatelé a některá odvětví nad tím…

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptám se na tu vaši otázku, má být zemědělství ČEZem?

Host (Jan Veleba):
Zemědělství nemůže být ČEZem …

Moderátor (Václav Moravec):
No vidíte, tak jste si odpověděl. Takže buďte rád, že jste v zisku 3-5 miliard a nechtějte 15 miliard.

Host (Jan Veleba):
Já jenom srovnával ty proporce. Ale teď vážně. Když bych si řekl jako podnikatelsky, že zemědělství by mělo mít určitou rozšířenou reprodukci, že zemědělci by neměli mít ty žebrácké mzdy, které jsou o 25-30 procent nižší, že zemědělci by ty náklady, ty intenzifikační, například dám jediné číslo – spotřeba hnojiv v České republice v roce 2009, deset ještě není znám, je 69 kilogramů čistých živin NPK na hektar. Průměr EU je 150. Kdyby to bylo normální jako v tom EU, tak ten zisk by nebyl žádný. Já tím chci říct, že ten zisk je dobře, že bude zisk, ale že to do optima má velmi, velmi daleko.

Moderátor (Václav Moravec):
Dá se tedy říci, teď jsem vám nerozuměl zcela, protože jsem nezemědělec, ale dá se říci, že aby byl nějaký zisk, tak to musíte šidit i v rámci hnojiv a podobně?

Host (Jan Veleba):
Ano, přesně tak.

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená, šidíte, abyste vůbec měli zisk.

Host (Jan Veleba):
Velmi dobře jste to pochopil.

Moderátor (Václav Moravec):
A budete šidit dál, abyste měli zisk v příštím roce?

Host (Jan Veleba):
To bude záležet na cenách zemědělských komodit. Abych byl objektivní, tak musím říct, že v současné době se velmi dobře vyvíjí, zase analytici zjistili světoví, že se minuli v odhadech, ve Spojených státech budou mnohem nižší zásoby soji a kukuřice a já nevím čeho všeho, než se odhadovalo. Jsou různé pogromy přírodní v Brazílii a v Austrálii a tak dále, takže jdou do ceny komodity, rostlinné komodity obilí a jde do ceny řepka. Takže pokud by to neměla být bublina, jak to bylo v roce 2008, tuším, kdy to byla kapitálová bublina umělá, bude-li to něco trvalejšího, tak možná, že se třeba vrátí doba, kdy budeme hnojit tak, jak se hnojit má.

Moderátor (Václav Moravec):
Vidíte, tak vy jste na začátku rozhovoru…

Host (Jan Veleba):
Říkám možná.

Moderátor (Václav Moravec):
Řekl, že v českém zemědělství se nemůže stát dioxinová aféra, na závěr se přiznáte, že abyste byli v nějakém malém zisku 3-5 miliard, tak musíte šidit na hnojivech.

Host (Jan Veleba):
To ale spolu nesouvisí.

Moderátor (Václav Moravec):
To spolu nesouvisí?

Host (Jan Veleba):
Ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Abyste měli vyšší zisky, takže šidíte…

Host (Jan Veleba):
Ne, s tou dioxinovou aférou to nesouvisí.

Moderátor (Václav Moravec):
A je to správné, že se šidí?

Host (Jan Veleba):
Není to správné, ale ti zemědělci jsou prostě k tomu nuceni, aby se udrželi v těch černých číslech.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká prezident Agrární komory Jan Veleba. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Jan Veleba):
Já vám také děkuji, na shledanou.

 

Zdroj: www.impuls.cz