KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k přípravku – Thiram Granuflo – pesticid

02/02/11

Zdroj: KIS Středočeský

 

Vážení přátelé,

 

Dostala se ke mně informace, že uživatelé pesticidů jsou ze strany některých okresních pracovišť SRS chybně informováni o klasifikaci přípravku Thiram Granuflo.  Konkrétně se jedná o ohlašovací povinnost z důvodů klasifikace nebezpečnosti pro zvěř.

Rád bych Vás upozornil na to, že u přípravku Thiram Granuflo v rámci procesu přeregistrace podle Annexu III byla klasifikace „Jedovatý pro zvěř“ zrušena a nově tento přípravek již není takto klasifikován a tudíž uživatel již nemá povinnost aplikaci tohoto přípravku ohlašovat. Dřívější klasifikace nebyla zcela v pořádku. Navíc ú.l. thiram je běžnou součástí některých repelentů proti okusu stromů takže označení přípravku jako jedovatého pro zvěř bylo v rozporu s jeho jiným schváleným použitím.

 

S pozdravem 

 

Borek Lhotský

Technical Sales Support Specialist

Czech &. Slovak Republics

borivoj.lhotsky@chemtura.com

Ph: +420 376 323 925

Mo: +420 777 763 315

Zařazeno v Rostlinná výroba