KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cyklus seminářů  k využití Portálu Farmář

03/02/11

Zdroj: OAK Chomutov

Opět připravujeme cyklus seminářů pro zemědělce, zaměřený na dodržování zákonných požadavků dobré zemědělské praxe, plnění podmínek GAEC, AEO opatření, evidenci hnojení a přípravku na ochranu rostlin, vedení stájových registrů apod. s pomocí Portálu Farmáře.  

Cyklus je koncipován tak, aby se ho mohl zúčastnit i uživatel, který je začátečníkem v práci s počítačem.

 

Přibližná osnova 1 cyklu:

Ø  Začínáme s počítačem – základní obsluha počítače – HW, SW, periférie, spouštění PC, internet, el. pošta apod.

Ø  Farmář – seznámení, základní funkce

Ø  Farmář – LPIS I (evidence půdy, informace, které Farmář poskytuje o každém PB) práce s mapami, využití pro AEO, podkládání katastrálními mapami, vyhledávání majitelů pozemků jednotlivých PB apod., měření ploch a vzdáleností v mapách

Ø  Farmář – LPIS  II – pokračování

Ø  Farmář – registr zvířat – on – line spolupráce s centrální evidencí zvířat, on-line vedení stájového registru na portálu Farmář

Ø  Farmář – evidenci hnojení a POR   s využitím portálu Farmář I

Ø  Farmář – evidenci hnojení a POR   s využitím portálu Farmář II

Ø  Farmář – výstupy – sestavy – evidence zvířat, evidence hnojení, POR (přípravky na ochranu rostlin) . Bude zaměřeno na práci s výstupními soubory (excel a word), základní obsluha MS Word a Excel, ukládání souborů (adresářová struktura v PC), procvičování odesílání souborů mailem, ukládání souborů na určené místo v PC,  apod.

Ø  Farmář – využití pro vlastní kontrolu CC

Ø  Farmář – el. tvorba žádostí o dotace, odesílání žádostí přes rozhraní Farmáře.

 

Kurzy jsou pro omezený počet účastníků, každý účastník pracuje sám na svém PC, pracují souběžně s lektorem. Školení je zaměřeno tak, aby účastníci během jeho průběhu získali praktické dovednosti při obsluze počítače a využití svých dat na portálu Farmáře. Během kurzu pracují průběžně on-line každý přihlášený pod svým uživatelským jménem se svými daty.  Všechny lekce jsou zaměřeny na praktické řešení konkrétních úloh.   

 

Na http://moodle.maskaszk.cz je eLearningová podpora, kde jsou umístěny právní předpisy, vztahující se k danému tématu, tříděno podle lekcí kurzu a jsou zde také úlohy k procvičení probírané látky  (k náhledu do kurzu stačí vstoupit jako host).     

 

V případě zájmu, se prosím,  přihlaste na mailu axaron@axaron.cz nebo  poštou na adresu:   Hana Dufková,  Jungmannova 621, 432 01 Kadaň do 14. Února. Předpokládaný začátek bude 24. února – v Lounech, každý čtvrtek  od 15 do 18 hodin. Přesnou adresu upřesníme podle přihlášek. Cena 5 000 Kč ( konečná). 

 

Jsou volná ještě asi 4 místa.   Přihláška je na 2. straně přiloženého dokumentu.  

 

 

Těším se na setkání

 

Hana Dufková

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky