KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Administrativu i právo je třeba zjednodušit  

07/02/11

Ke členům Agrární unie patří soukromí zemědělci a členové Agrární komory ČR. Její předseda Miroslav Drs poskytl rozhovor o aktivitách tohoto agrárního uskupení.

 

Agrární unie požaduje snížení administrativy, a to nejenom prostřednictvím podáváním podnětů a činnosti antibyrokratické komise, ale zároveň přímo při nastavování legislativy, výkladů, metodik a dalších náležitostí upravujících hospodaření farmářů a dalších zemědělských subjektů.

Nedávno Agrární unie měla jednání, co v tomto roce považujete za priority?

Na posledním jednání Agrární unie jsme si stanovili priority. Uvedu je v jednotlivých bodech podle důležitosti.

Za prvé – Agrární unie požaduje zachování stávajícího regionálního systému působení Agentur pro zemědělství a venkov jako optimálního způsobu pro komunikaci menších a středních farem s ministerstvem zemědělství.

Za druhé – Agrární unie se jednoznačně staví za deklaraci agrárních organizací z konference v Brně, která definuje a pokrývá veškeré požadavky zemědělců EU-12 ve směru odstranění stávající nerovné společné zemědělské politiky Evropské unie pro nové plánovací období let 2014–2020.

Za třetí – Agrární unie nesouhlasí s otevřením možnosti volného prodeje půdy cizincům z důvodu, že stále nejsou odstraněny diskriminační rozdíly v kapitálové síle zemědělců ve starých a nových zemích, nehledě na tlak ke spekulacím v prodeji půdy.

Za čtvrté – Agrární unie opakovaně upozorňuje na problém zakládání dceřiných poboček zahraničních společností, které již mají v některých regionech značnou působnost. Negativem většiny z nich pak je, že ve svých záměrech hledí primárně na zisk tvořený většinově dotacemi. Dochází tak k likvidaci živočišné výroby, snižuje se zaměstnanost venkova a mimo jiné se realizují odvody zisků mimo Českou republiku, čímž trpí i český státní rozpočet.

Za páté – Agrární unie požaduje snížení administrativy, a to nejenom prostřednictvím podáváním podnětů a činnosti antibyrokratické komise, ale zároveň přímo při nastavování legislativy, výkladů, metodik a dalších náležitostí upravujících hospodaření farmářů a dalších zemědělských subjektů.

Za šesté – Agrární unie doporučuje zvážit možnost výběru daně z pozemku prostřednictvím evidence LPIS, díky tomu by došlo k výraznému zjednodušení daňovému systému pro farmáře.

Za sedmé – Agrární unie se přiklání ke změnám pravidel nastavených národních i evropských podpor tak, aby bylo odstraněno stávající výrazné finanční zvýhodnění subjektů, které tento systém pouze využívají k získávání financí a bez propojení na výrobní zemědělské hospodaření.

 

Jak se díváte na současnou aféru s dioxiny? Co říkáte na to, že část vepřového masa s touto jedovatou látkou se u nás již zkonzumovala? Kontaminované maso bylo k nám dovezeno před Vánocemi z Polska.

Tak především se jedná o fatální selhání německých úřadů. Nicméně to vypovídá o nezdravém stavu v chovech. Kam až musí chovatelé z hlediska výživy sahat, aby ekonomicky obstáli na trhu. Tak si zemědělství nepředstavujeme ani jako zemědělci, ani jako spotřebitelé. Co se týká dovozu vepřového s jedovatou látkou do ČR, veřejně se ví, že Česká republika je v produkci vepřového masa soběstačná pouze z padesáti procent, selsky řečeno, každé druhé prase je z dovozu. Tento stav napovídá, že v této republice není něco v pořádku. Chci tím upozornit na fakt, že státní správa má k dispozici celou řadu nástrojů, kterými by mohla českému zemědělci pomoci.

 
Jistě i vám záleží na rozpočtu Evropské unie po roce 2013, kdy měly být podmínky všech farmářů v unii stejné, ale jak se ukazuje, rozdíly přetrvají. Potravinářská komora přišla s návrhem, aby se prosazováním zájmů českých zemědělců a potravinářů zabýval najatý lobbista, jímž by měl být bývalý vyjednavač a náměstek ministra zahraničí Pavel Telička. Co tomu říkáte?

Nacházíme se v přechodovém období, které končí na konci roku 2013. Jednoznačně nelze připustit diskusi o dalším přechodovém období. Jasně se hovoří o společné zemědělské politice, tedy pro všechny stejné podmínky. Myslím si, že jsme byli dostatečně poškozeni minulým režimem, referenčními výnosy, nižší hranicí dotací v přechodovém období proti starým členským zemím.

Nejsem přesvědčen o tom, že naše vstupní podmínky do Evropské unie nebyly dobře vyjednány a pamatuji si, kdo u toho byl. Některé přistupující země měly vyjednané mnohem lepší podmínky než ČR. Byl bych nerad svědkem toho, že v novém období budeme nuceni na sebe upozorňovat demonstracemi nebo jinými formami protestu z důvodu špatně vyjednaných podmínek a následných jejich důsledcích.

Eugenie Línková