KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělcům postiženým loňskými jarními a letními povodněmi pomůže téměř 80 milionů korun

13/01/11

Celkem 79 milionů korun dotací mohou využít zemědělci na zmírnění škod, které způsobily na zemědělském majetku povodně v  květnu a červnu 2010 a následně v srpnu 2010. Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo notifikační proceduru a Evropská komise schválila programy podpor. Příjímání žádostí pro poskytování dotací se rozběhne 17. ledna 2011.

 

Po podpisu ministra zemědělství jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 50 milionů korun pro zemědělce, kteří byli poškozeni během povodní v květnu a červnu 2010. Pro zmírnění škod, které způsobily povodně v srpnu 2010 je připraveno 29 milionů korun.

 

„Dotace jsou určeny na škody způsobené na porostech pěstovaných rostlin, na škody na krmivech a zásobách a také na škody na hospodářských zvířatech. Podmínkou je, aby žadatel o dotaci předložil škodní protokol sepsaný po povodních v roce 2010,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

 

Příjímání žádostí pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi se rozběhne 17. ledna 2011. Administraci žádostí včetně vydání rozhodnutí zabezpečují Agentury pro zemědělství a venkov.

 

Podpory budou realizovány na základě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi. Jejich úplné znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva zemědělství na této adrese –
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/   

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF