KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky testů na dioxiny potvrzují nezávadnost potravin na našem trhu

28/01/11

Všechny dosud prověřené vzorky potravin na českém trhu jsou v pořádku. Státní veterinární správa zatím odebrala bezmála čtyřicet a Státní zemědělská potravinářská inspekce dvacet sedm vzorků vajec, drůbežího, vepřového i hovězího masa a výrobků z nich. Náklady na zintenzivněné testování už překročily půl druhého milionu korun.

 

 

Ministr Fuksa navrhuje zavést „rodné listy“ potravin, které jednoznačně deklarují jejich místo původu.

 

K dnešnímu dni Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala 27 vzorků potravin (vejce, drůbeží, vepřové a hovězí maso). U dvou z nich nejsou výsledky hotovy a všechny ostatní výrobky vyhověly limitům na dioxiny. Náklady na laboratorní analýzy dosáhly asi 500 000 Kč. SZPI i nadále pokračuje v odběru vzorků v tržní síti, především v supermarketech a především s vazbou na Německo.

 
Státní veterinární správa (SVS) dosud odebrala 38 vzorků vajec, vepřového, drůbežího a krůtího masa, z toho bylo zkontrolováno 31 vzorků. Žádné z vyšetření neprokázalo přítomnost PCB s dioxinovým účinkem ani dioxinů. Do konce ledna chce SVS prošetřit 45 vzorků. Náklady na analýzy dosáhly přibližně 800 000 Kč.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) do dnešního dne nechal odebrat 9 vzorků, z nichž 7 bylo předáno do laboratoře SVÚ Praha – Lysolaje. Zatím jsou hotovy čtyři výsledky s negativním obsahem dioxinů. Předpokládané náklady na laboratorní analýzu jsou přibližně 300 000 Kč. ÚKZÚZ bude nadále pokračovat v kontrolách zaměřených na tukované krmné směsi a krmné suroviny obsahující tuk rostlinného původu pocházející z Německa. V případě, že i další výsledky budou negativní, bude se odebírat maximálně 15 vzorků. Jakmile německé úřady zveřejní přesný původ kontaminace tuku, který byl použit při výrobě kontaminovaných krmiv, zaměří se další šetření tímto směrem.

 

Téma kvality  potravin a informovanosti spotřebitelů, které v posledních týdnech vynesla na titulní stránky mj. německá dioxinová aféra, se stalo velmi diskutovaným na všech úrovních. „Na nedávném jednání ministrů zemědělství v Bruselu jsem navrhl, aby v rámci Evropské unie měly vejce, vepřové a drůbeží maso vlastní „rodné listy,“ které by úřady, prodejce i spotřebitele jasně informovaly o tom, odkud výrobek pochází. Bylo by to podobné jako podrobné informace o původu, které jsou nyní v EU povinné u hovězího masa“, uvedl ministr Fuksa.

 

Evropská komise hodlá v příštích týdnech navrhnout nová opatření, která by měla pomoci zabránit opakování situace, kdy dioxiny kontaminovaly zvířecí krmivo a jeho prostřednictvím vejce, drůbeží a vepřové maso.

Zdroj: MZe