KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšetřování vzorků vajec, drůbeže a vepřového masa z Německa

19/01/11

Z potravin byly v Německu prokázány nadlimitní hladiny dioxinů ve vejcích (24 nadlimitních vzorků z 98 odebraných), mase nosnic (2 nadlimitní vzorky ze 3) a ve vepřovém mase (2 nadlimitní vzorky ze 42) z prasat z farem, kde se prokazatelně krmilo kontaminovanou krmnou směsí. V současné době se z trhu stahují vejce a v ČR a Polsku vepřové maso a výrobky z něj.

 

 

Mimo Německo byly distribuovány  2 zásilky vajec (do Nizozemí, část zásilky pak odeslána do Spojeného království) a 3 zásilky vepřového masa, 2 do ČR a jedna do Polska. Laboratorní vyšetření vajec odeslaných do Nizozemska neprokázalo nadlimitní hladinu dioxinů, a pozastavené zásilky byly 10. 1. uvolněny na trh.

 

V Německu 68% vzorků vajec z postižených farem vyhovělo limitům pro dioxiny. Jeden vzorek masa nosnice vykázal zvýšené hladiny dioxinů, jinak v žádném mase ani mléce nebyly dioxiny zvýšeny nad povolený limit. Německý Spolkový ústav pro analýzu rizika vydal prohlášení, že při takto krátkodobé konzumaci těchto nízkých dávek dioxinů nehrozí spotřebitelům žádné nebezpečí.

 
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) nařídila prověření všech zásilek z Německa a vyšetření vzorků vajec, drůbeže a vepřového masa z postižených spolkových zemí. Krajské veterinární správy zaslaly písemně na SVS ČR informace o všech zásilkách výše uvedených komodit z Německa.

 

Na telefonickou žádost ze SVS ČR pak byly doposud odebrány vzorky vepřového masa (18 zásilek), vajec (1 zásilka), drůbežího masa (3 zásilky) a krůtího masa (2 zásilky). Vyšetření  prvních 6 vzorků vepřového masa neprokázalo přítomnost PCB s dioxinovým účinkem ani dioxinů (výsledky ke dni 10. 1. 2011). Vyšetření vajec a krůtího masa též neprokázalo dioxiny v nadlimitním množství (výsledky ke dni 13. a 14. 1.).

 

Výsledky dalších laboratorních vyšetření na dioxiny budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách  Státní veterinární správy České republiky.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz, 18.1.2011