KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vinohradníci a vinaři už nebudou muset běhat po úřadech. Veškerou korespondenci s nimi vyřídí elektronicky  

20/01/11

Tisková zpráva – Vláda schválila návrh zákona o vinohradnictví a vinařství, který sníží administrativní zátěž vinařů, a tím posílí jejich konkurenceschopnost. Dalším přínosem novely je ochrana spotřebitelů před nepoctivými obchodníky zlepšením informovanosti o původu vína.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa si od novely zákona slibuje především posílení konkurenceschopnosti českých vinařů. „Zákon umožňuje zefektivnění a zrychlení administrativních procesů pro vinaře i pro státní správu. Pokud budou administrativu vyřizovat elektronicky, ušetří čas i peníze,“ řekl ministr Fuksa.

Například poslat prohlášení o sklizni stojí vinohradníka 36 korun poštovného, čas a energii, který by mohl věnovat péči o vinice a výrobě ušlechtilého moku. Elektronické podání je zadarmo a navíc vinař, aniž by kopii dokladu skladoval, ji může vyhledat v registru vinic a má jistotu, že byl řádně doručený. Elektronicky budou moci lidé posílat i prohlášení o změnách na vinici, dále žádost o povolení nové výsadby, prohlášení o zahájení a ukončení výroby vína atd. Také ministerstvo bude kvůli úsporám a urychlení zveřejňovat vzory prohlášení a žádostí na svých internetových stránkách.

Pro zajištění ochrany proti falšování jakostních vín se nově zavádí povinnost uvádět na etiketě jakostního vína evidenční číslo jakosti. Podle tohoto čísla může spotřebitel nebo obchodník zkontrolovat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, na adrese www.puvodvina.cz, jestli se údaje (název, výrobce, číslo šarže) na etiketě shodují s údaji na portále.

Podle návrhu zákona budou moci vinaři v letech, kdy se urodí příliš „cukernaté“ víno, přikyselovat víno vyrobené z hroznů sklizených na území České republiky. Novela také povoluje vyšší hodnoty alkoholu u červeného vína vyrobeného v ČR z hroznů sklizených v ČR.

Změna zákona zajistí soulad právních předpisů České republiky s předpisy EU. Návrh vychází z možností, které České republice dávají předpisy Evropské unie a také z požadavků odborné vinohradnické a vinařské veřejnosti a odborných institucí.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe